ECTS - - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Yüksek Lisans Programı’na öğrenci kabulü Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 5’e göre yapılmaktadır.

 

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde, aşağıdaki kurallar uygulanmaktadır.

  • Öğrencinin lisans mezuniyet diploması ve transkripti
  • Bu kurum ve belgelerinin tanındığına dair YÖK yazısı
  • Öğrencinin temel derslerdeki başarı durumu ve bilimsel hazırlık dersleri gereksinimi
  • Başvuru yapılan bölümün öğrenci ile yapacağı mülakatın sonucu
  • Niyet mektubu
  • Referans mektubu