2024-2025 Akademik Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları

Tarihler Açıklama
01 - 15 Ağustos  2024 Ek Madde1 yatay geçiş başvuruları
23 Ağustos 2024

İngilizce Yeterlilik Sınavı (APEX) 

26 Ağustos 2024

İngilizce Yeterlilik Sınavı (APEX) Sonuçlarının Duyurulması
04 Eylül 2024 (Saat 16:00'dan sonra ilan edilecektir.) Başvuru Sonuçlarının İlanı
09-13 Eylül 2024  Kesin Kayıtlar (Asıl)

10 Eylül 2024

Türkçe bölümlere yerleşen öğrenciler için Modern 

Diller Bölümünden alacağı İngilizce dersleri için muafiyet sınavı 

16-17 Eylül 2024 

Kesin Kayıtlar (Yedek)

Başvuru Koşulları

Online Başvuru için gerekli belgeler:

 

 1. Online başvuru sistemi  için tıklayınız (Üniversitemize yatay geçiş  başvurusu için gelmenize  gerek bulunmuyor, yatay geçiş başvuruları online sistem üzerinden alınacaktır.)
 2. Öğrenci Belgesi (e-devlet üzerinden alınan veya kayıtlı olunan Üniversiteden alınmış   e-imzalı ve/veya  doğrulama kodlu pdf belge, e-imzalı olmayan belgeler kabul edilmeyecektir ) E-devlet Öğrenci  Belgesi Sorgulama için tıklayınız.
 3. Not döküm belgesi (e-devlet üzerinden alınan veya kayıtlı olunan Üniversiteden alınmış   e-imzalı ve/veya  doğrulama kodlu pdf belge, e-imzalı olmayan belgeler kabul edilmeyecektir) E-devlet Transkript Belgesi Sorgulama için tıklayınız.
 4. Ders İçerikleri (Kayıtlı olunan programa ait derslerin içeriklerini gösteren pdf dosyası ve ilgili bilgilerin bulunduğu İnternet sayfasının URL linki (Örnek link bilgisi: https://www.atilim.edu.tr/tr/ects/site-courses/12/info/Courses)
 5. Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS kazandı ve sonuç puanların olduğu  belgelerinin  pdf dosyaları veya resimleri  (dosya veya resim  içinde  doğrulama kodu bilgisinin yer almasına özen gösteriniz) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için tıklayınız.
  ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde  Sınav sonucunu PDF olarak Kaydetme  işlemi ekran alıntısı örneği için tıklayınız.
 6. *Yabancı Dilde eğitim yapan bölümler için , İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge (Kayıtlı olunan Üniversiteden alınmış   e-imzalı ve/veya  doğrulama kodlu pdf belge, e-imzalı olmayan belgeler kabul edilmeyecektir ) veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi
 7.  Öğrenimi süresince Uyarı ve Kınama cezası dışında disiplin cezası almadığına dair belge (Kayıtlı olunan Üniversiteden alınmış   e-imzalı ve/veya  doğrulama kodlu pdf belge, e-imzalı olmayan belgeler kabul edilmeyecektir )
 8.  Daha önce Ek Madde-1’e göre Yatay Geçiş yapmadığına ilişkin yazı (Kayıtlı olunan Üniversiteden alınmış   e-imzalı ve/veya  doğrulama kodlu pdf  belge, e-imzalı olmayan belgeler kabul edilmeyecektir )
 9. Taranmış Vesikalık resim  (jpg, png vb)
 10. Taranmış T.C. Kimlik kartı resmi (jpg, png vb)
 11. Sivil Havacılık Yüksekokuluna kayıt hakkı kazanan adaylardan aşağıda belirtilen belgeleri kesin kayıtlar sırasında  getirmeleri istenecektir

  Bölüm Belgeler
  HAVACILIK YÖNETİMİ 

  1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına ilişkin E-devlet üzerinden alınan belge 

  2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü
  bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). 
  UÇAK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ / UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI  1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı

  bulunmadığına ilişkin E-devlet üzerinden alınan belge 

  2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). 
  PİLOTAJ 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak. 
  2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına ilişkin E-devlet üzerinden alınan belge 

   

  Not: Yukarıdaki programlarda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Eğitim süresi boyunca  her yıl ilgili soruşturma tekrar yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.

İletişim Bilgileri

Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297

E-Posta: yataygecis@atilim.edu.tr

Tarihler Açıklama
01 - 15 Ağustos  2024 Kurum içi yatay geçiş başvuruları
23 Ağustos 2024

İngilizce Yeterlilik Sınavı (APEX) 

26 Ağustos 2024

İngilizce Yeterlilik Sınavı (APEX) Sonuçlarının Duyurulması
04 Eylül 2024 (Saat 16:00'dan sonra ilan edilecektir.) Başvuru Sonuçlarının İlanı
09-13 Eylül 2024  Kesin Kayıtlar (Asıl)

10 Eylül 2024

Türkçe bölümlere yerleşen öğrenciler için Modern 

Diller Bölümünden alacağı İngilizce dersleri için muafiyet sınavı 

16-17 Eylül 2024 

Kesin Kayıtlar (Yedek)

Başvuru Koşullar

 • Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönergeyi okumak için tıklayınız)

 • Başvurular Online başvuru sistemi üzerinden online(çevrimiçi) olarak alınacaktır. 

 • Sisteme yüklemiş olduğunuz tüm evraklarınızın orjinallerini de kayıt sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

 • Kontenjanlar

 • Burs Oranları

 

 1. Online başvuru sistemine erişim için tıklayınız (Üniversitemize yatay geçiş  başvurusu için gelmenize  gerek bulunmuyor, yatay geçiş başvuruları online sistem üzerinden alınacaktır).

 2. Öğrenci Belgesi (e-devlet üzerinden alınan veya kayıtlı olunan Üniversiteden alınmış   e-imzalı ve/veya  doğrulama kodlu pdf belge, e-imzalı olmayan belgeler kabul edilmeyecektir ) E-devlet Öğrenci  Belgesi Sorgulama için tıklayınız.
 3. Not döküm belgesi (e-devlet üzerinden alınan veya kayıtlı olunan Üniversiteden alınmış   e-imzalı ve/veya  doğrulama kodlu pdf belge, e-imzalı olmayan belgeler kabul edilmeyecektir) E-devlet Transkript Belgesi Sorgulama için tıklayınız.
 4. Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS kazandı ve sonuç puanların olduğu  belgelerinin  pdf dosyaları veya resimleri  (dosya veya resim  içinde  doğrulama kodu bilgisinin yer almasına özen gösteriniz) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için tıklayınız.
  ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde  Sınav sonucunu PDF olarak Kaydetme  işlemi ekran alıntısı örneği için tıklayınız.
 5. *Yabancı Dilde eğitim yapan bölümler için , İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge (Kayıtlı olunan Üniversiteden alınmış   e-imzalı ve/veya  doğrulama kodlu pdf belge, e-imzalı olmayan belgeler kabul edilmeyecektir ) veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi
 6.  Öğrenimi süresince Uyarı ve Kınama cezası dışında disiplin cezası almadığına dair belge (Kayıtlı olunan Üniversiteden alınmış   e-imzalı ve/veya  doğrulama kodlu pdf belge, e-imzalı olmayan belgeler kabul edilmeyecektir )
 7. * Sivil Havacılık Yüksekokuluna kayıt hakkı kazanan adaylardan aşağıda belirtilen belgeleri kesin kayıtlar sırasında  getirmeleri istenecektir.
 8. Taranmış Vesikalık resim  (jpg, png vb)
 9. Taranmış T.C. Kimlik kartı resmi (jpg, png vb)
 10. Sivil Havacılık Yüksekokuluna kayıt hakkı kazanan adaylardan aşağıda belirtilen belgeleri kesin kayıtlar sırasında  getirmeleri istenecektir

  Bölüm Belgeler
  HAVACILIK YÖNETİMİ 

  1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına ilişkin E-devlet üzerinden alınan belge 

  2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü
  bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). 
  UÇAK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ / UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI  1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı

  bulunmadığına ilişkin E-devlet üzerinden alınan belge 

  2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). 
  PİLOTAJ 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak. 
  2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına ilişkin E-devlet üzerinden alınan belge 

   

  Not: Yukarıdaki programlarda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Eğitim süresi boyunca  her yıl ilgili soruşturma tekrar yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.

İletişim Bilgileri

Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297

E-Posta: yataygecis@atilim.edu.tr

Tarihler Açıklama
05 Temmuz 2024 - 15 Ağustos  2024 Yurt içi yatay geçiş başvuruları
23 Ağustos 2024

İngilizce Yeterlilik Sınavı (APEX) 

26 Ağustos 2024

İngilizce Yeterlilik Sınavı (APEX) Sonuçlarının Duyurulması
04 Eylül 2024 (Saat 16:00'dan sonra ilan edilecektir.) Başvuru Sonuçlarının İlanı
09-13 Eylül 2024  Kesin Kayıtlar (Asıl)

10 Eylül 2024

Türkçe bölümlere yerleşen öğrenciler için Modern 

Diller Bölümünden alacağı İngilizce dersleri için muafiyet sınavı 

16-17 Eylül 2024 

Kesin Kayıtlar (Yedek)

Başvuru Koşulları:

 

 • Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönergeyi okumak için tıklayınız).

 • Başvurular Online başvuru sistemi üzerinden online(çevrimiçi) olarak alınacaktır. 

 • Sisteme yüklemiş olduğunuz tüm evraklarınızın orjinallerini de kayıt sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

 • Kontenjanlar

 • Burs Oranları

Online Başvuru için gerekli belgeler:

 

 1.  Online başvuru sistemine erişim için tıklayınız (Üniversitemize yatay geçiş  başvurusu için gelmenize  gerek bulunmuyor, yatay geçiş başvuruları online sistem üzerinden alınacaktır).

 2. Öğrenci Belgesi (e-devlet üzerinden alınan veya kayıtlı olunan Üniversiteden alınmış   e-imzalı ve/veya  doğrulama kodlu pdf belge, e-imzalı olmayan belgeler kabul edilmeyecektir ),E-devlet Öğrenci  Belgesi Sorgulama için tıklayınız.
 3. Not döküm belgesi (e-devlet üzerinden alınan veya kayıtlı olunan Üniversiteden alınmış   e-imzalı ve/veya  doğrulama kodlu pdf belge, e-imzalı olmayan belgeler kabul edilmeyecektir )  E-devlet Transkript Belgesi Sorgulama için tıklayınız.
 4. İkinci öğretim programlarında kayıtlı olan öğrencilerin başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girmiş olduğunu gösteren yazı 
 5. Ders İçerikleri (Kayıtlı olunan programa ait derslerin içeriklerini gösteren pdf dosyası ve ilgili bilgilerin bulunduğu İnternet sayfasının URL linki (Örnek link bilgisi: https://www.atilim.edu.tr/tr/ects/site-courses/12/info/Courses)
 6. Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS kazandı ve/veya sonuç puanların olduğu  belgelerinin  pdf dosyaları veya resimleri (dosya veya resim  içinde  doğrulama kodu bilgisinin yer almasına özen gösteriniz)ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için tıklayınız.
  ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde  Sınav sonucunu PDF olarak Kaydetme  işlemi ekran alıntısı örneği için tıklayınız.
 7. *İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge  (Kayıtlı olunan Üniversiteden alınmış   e-imzalı ve/veya  doğrulama kodlu pdf belge, e-imzalı olmayan belgeler kabul edilmeyecektir ) veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi   (İmzalı ve Mühürlü  veya  E-imzalı ve  doğrulama kodlu belge),
 8. Öğrenimi süresince Uyarı ve Kınama cezası dışında disiplin cezası almadığına dair belge yazı (Kayıtlı olunan Üniversiteden alınmış   e-imzalı ve/veya  doğrulama kodlu pdf belge, e-imzalı olmayan belgeler kabul edilmeyecektir )
 9. Taranmış Vesikalık resim  (jpg, png vb)
 10. Taranmış T.C. Kimlik kartı resmi (jpg, png vb)
 11. Sivil Havacılık Yüksekokuluna kayıt hakkı kazanan adaylardan aşağıda belirtilen belgeleri kesin kayıtlar sırasında  getirmeleri istenecektir

  Bölüm Belgeler
  HAVACILIK YÖNETİMİ 

  1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına ilişkin E-devlet üzerinden alınan belge 

  2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü
  bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). 
  UÇAK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ / UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI  1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı

  bulunmadığına ilişkin E-devlet üzerinden alınan belge 

  2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). 
  PİLOTAJ 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak. 
  2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına ilişkin E-devlet üzerinden alınan belge 

   

  Not: Yukarıdaki programlarda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Eğitim süresi boyunca  her yıl ilgili soruşturma tekrar yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.

İletişim Bilgileri

Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297

E-Posta: yataygecis@atilim.edu.tr

Tarihler Açıklama
05 Temmuz 2024 - 15 Ağustos  2024 Yurtdışından yatay geçiş başvuruları
23 Ağustos 2024

İngilizce Yeterlilik Sınavı (APEX) 

26 Ağustos 2024

İngilizce Yeterlilik Sınavı (APEX) Sonuçlarının Duyurulması
04 Eylül 2024 (Saat 16:00'dan sonra ilan edilecektir.) Başvuru Sonuçlarının İlanı
09-13 Eylül 2024  Kesin Kayıtlar (Asıl)

10 Eylül 2024

Türkçe bölümlere yerleşen öğrenciler için Modern 

Diller Bölümünden alacağı İngilizce dersleri için muafiyet sınavı 

16-17 Eylül 2024 

Kesin Kayıtlar (Yedek)

BAŞVURU KOŞULLARI

 

 • Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönergeyi okumak için tıklayınız).

 • Başvurular Online başvuru sistemi üzerinden online(çevrimiçi) olarak alınacaktır. 

 • Sisteme yüklemiş olduğunuz tüm evraklarınızın orjinallerini de kayıt sırasında teslim edilmesi gerekmektedir.

 • Kontenjanlar

 • Burs Oranları

Online Başvuru için gerekli belgeler:

 1. Öğrenci Belgesi (ıslak imzalı, mühürlü ve üniversitenin bağlı olduğu ülke Konsolosluk-Büyükelçilik tarafından apostil  yaptırılması),
 2. Not döküm belgesi (ıslak imzalı, mühürlü ve üniversitenin bağlı olduğu ülke Konsolosluk-Büyükelçilik tarafından apostil  yaptırılması),
 3. Ders İçerikleri(ıslak imzalı, mühürlü ve üniversitenin bağlı olduğu ülke Konsolosluk-Büyükelçilik tarafından apostil  yaptırılması),
 4. Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS kazandı ve/veya sonuç puanların olduğu  belgelerinin  pdf dosyaları veya resimleri (dosya veya resim  içinde  doğrulama kodu bilgisinin yer almasına özen gösteriniz)ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için tıklayınız.
  ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde  Sınav sonucunu PDF olarak Kaydetme  işlemi ekran alıntısı örneği için tıklayınız.
 5. *İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge  (ıslak imzalı, mühürlü ve üniversitenin bağlı olduğu ülke Konsolosluk-Büyükelçilik tarafından apostil  yaptırılması)  veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi   (İmzalı ve Mühürlü  veya  E-imzalı ve  doğrulama kodlu belge),
 6. Yurt dışı (KKTC dahil) üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tanınırlık/denklik  e-devlet belgesi   (Tıp Fakültesine başvuracak öğrencilerin denklik belgesi almaları gerekmektedir) ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliliğinin Üniversitemizin ilgili bölüm tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 7. Öğrenimi süresince Uyarı ve Kınama cezası dışında disiplin cezası almadığına dair belge yazı (ıslak imzalı, mühürlü ve üniversitenin bağlı olduğu ülke Konsolosluk-Büyükelçilik tarafından apostil  yaptırılması),
 8. Sıralama şartı olan programlara başvuru yapmak isteyen adaylardan (KKTC hariç):

  8.1. Öğrencinin yükseköğrenime başladığı yıl, kayıtlı olduğu üniversitenin Yükseköğretim Kurulunca esas alınan sıralama kuruluşlarının belirlediği dünya sıralamalarında ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alan Üniversitede kayıtlı olanlar:

                     a. Eğitime başladığı yıldaki Üniversitenin sıralama kuruluşlarındaki sırasını gösterir belge (pdf) ve  URL adresi

  8.2.            Ortaöğretiminin en az son iki yılını yurt dışında tamamlayan adaylardan:

                      a.   MEB Denklik belgesi  (pdf) (Bilgi  için: https://edenklik.meb.gov.tr/Home/OnlineBasvuru)

                      b.   Lise Diploması (pdf)

                      c.   Lise Not dökümü (pdf)

                      d.   Lise yıllarına ait  https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-yurda-giriscikis-belge-sorgulama adresinden alınacak  ülkeye giriş-çıkışları gösteren belge (pdf)

 9. Taranmış Vesikalık resim  (jpg, png vb)
 10. Taranmış T.C. Kimlik kartı resmi (jpg, png vb)
 11. Sivil Havacılık Yüksekokuluna kayıt hakkı kazanan adaylardan aşağıda belirtilen belgeleri kesin kayıtlar sırasında  getirmeleri istenecektir

  Bölüm Belgeler
  HAVACILIK YÖNETİMİ 

  1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına ilişkin E-devlet üzerinden alınan belge 

  2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü
  bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). 
  UÇAK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ / UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI  1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı

  bulunmadığına ilişkin E-devlet üzerinden alınan belge 

  2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb). 
  PİLOTAJ 1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu almak. 
  2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına ilişkin E-devlet üzerinden alınan belge 

   

  Not: Yukarıdaki programlarda uygulamaya yönelik bazı dersler ve stajlar özel ve resmî havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapıldığından bu programı kazanan öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Eğitim süresi boyunca  her yıl ilgili soruşturma tekrar yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.

İletişim Bilgileri

Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297
E-Posta: yataygecis@atilim.edu.tr