AKTS - Gönüllülük Çalışmaları

Gönüllülük Çalışmaları (HUM204) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Gönüllülük Çalışmaları HUM204 Alan Dışı Seçmeli 1 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Önlisans ve lisans programlarının ilk iki dönemi dışında alınabilir.
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Alan Gezi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin, eğitim hayatları süresince edindikleri bilgi, beceri ve birikimlerini kullanarak üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla: - Engelliler, dezavantajlı gruplar, sosyal veya ekonomi kaynaklı toplumsal göç ve afetler gibi sorunlar hakkında duyarlılık kazanmak. - Gönüllülük faaliyetlerine katılım sağlayarak, insani, sosyal, kültürel, ahlaki değerlerin ve becerilerin gelişmesini sağlamak. - Engelli yaşam, afet ve göç gibi toplumsal hassasiyetin yüksek olduğu konularda görünürlük ve farkındalık yaratmak. - Gönüllülük alanında elde edilen sonuçları paylaşmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler: - Üniversite eğitimi ile edindikleri bilgi, beceri ve birikimlerini toplumla paylaşır. - İnsani, ahlaki, sosyal ve kültürel değerlerini geliştirir. - Üniversite ile toplum arasındaki bağları güçlendirmeye yardımcı olur. - İhtiyaç duyulan alanlarda toplumsal fayda yaratarak, toplumsal dayanışmaya katkı sağlar.
Dersin İçeriği Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, zorluklarla karşılaşanlara destek amacıyla kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde oluşturulan yardım kuruluşlarının çalışmalarına gönüllü olarak katılmak, üniversite eğitiminden elde edilen kazanımları paylaşmak.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gönüllülük kavramı ve gönüllülük yönetimi. Temel gönüllülük alanlarının (Sağlık ve sosyal hizmetler, engelliler, afet ve acil durum, dezavantajlı gruplar, göç, çevre, eğitim ve kültür vb.) tanıtımı. Konular hakkında gerekli bilgilerin hazırlanması.
2 Gönüllülük çalışmalarında etik, ahlaki, dini ve geleneksel değerler ve ilkeler. Gönüllülük çalışmalarıyla ilgili proje geliştirme. Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının yönetim ve organizasyonları. Konular hakkında gerekli bilgilerin hazırlanması.
3 Gönüllülük çalışmaları kapsamında katılım sağlanacak olan kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının belirlenmesi. Çalışma gruplarının oluşturulması ve başkanlarının seçimi. Katılım sağlanacak olan kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile temas kurulması ve gerekli koordinasyonun yapılması.
4 Katılım sağlanacak olan kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının çalışma alanları, hedefleri ve amaçları hakkında bilgilendirme yapılması. Çalışma grupları tarafından gerekli bilgilerin oluşturulması.
5 Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllülük çalışmalarına katılım sağlanması. Çalışma gruplarının, başkanların koordinatörlüğünde, katılım için gerekli koordinasyonu yapması.
6 Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllülük çalışmalarına katılım sağlanması. Çalışma gruplarının, başkanların koordinatörlüğünde, katılım için gerekli koordinasyonu yapması.
7 Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllülük çalışmalarına katılım sağlanması. Çalışma gruplarının, başkanların koordinatörlüğünde, katılım için gerekli koordinasyonu yapması.
8 Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllülük çalışmalarına katılım sağlanması. Çalışma gruplarının, başkanların koordinatörlüğünde, katılım için gerekli koordinasyonu yapması.
9 Grup veya bireysel olarak uygulanacak olan gönüllülük çalışmalarının belirlenmesi ve yürütülmesinin planlanması. Gönüllülük çalışmalarının belirlenmesi ve uygulamanın planlanması.
10 Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük çalışmalarının uygulanması. Çalışma gruplarının, planlama kapsamında, gönüllülük çalışmalarını yürütmesi.
11 Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük çalışmalarının uygulanması. Çalışma gruplarının, planlama kapsamında, gönüllülük çalışmalarını yürütmesi.
12 Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük çalışmalarının uygulanması. Çalışma gruplarının, planlama kapsamında, gönüllülük çalışmalarını yürütmesi.
13 Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük çalışmalarının uygulanması. Çalışma gruplarının, planlama kapsamında, gönüllülük çalışmalarını yürütmesi.
14 Kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük çalışmalarının uygulanması. Çalışma gruplarının, planlama kapsamında, gönüllülük çalışmalarını yürütmesi.
15 Yapılan gönüllülük çalışmalarının, gruplar tarafından sunumunun yapılması. Yapılan çalışmaları, kazanımları, çıkan sonuçları ve yaratılan faydaları içerecek şekilde sunumların hazırlanması.
16 Yapılan çalışmaların gruplar tarafından sunumunun yapılması. Yapılan çalışmaları, kazanımları, çıkan sonuçları ve yaratılan faydaları içerecek şekilde sunumların hazırlanması.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. https://www.aile.gov.tr (Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
2. https://ankara.bel.tr/sosyal-hizmetler (Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi, Engelli Hizmetleri, Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri) https://www.sivilsayfalar.org/stk/page/0

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 5 30
Alan Çalışması 4 30
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 40
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi.
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 5 3 15
Laboratuar
Uygulama 5 3 15
Derse Özgü Staj 4 3 12
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama 1 11 11
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 101