Karikatür (ART202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Karikatür ART202 Güz ve Bahar 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin karikatür sanatını biçimsel ve anlatısal olarak algılaması ve karikatür esprisine yönelik düşünmesini kavratabilmek, karikatür ilkeleri doğrultusunda yalın anlatım ve çizim tarzını öğretebilmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Karikatür nedir, neden karikatür vardır öğrenir.
  • Güncel hayat ve getirileri üzerine eleştiri yapabilmeyi öğrenir.
  • Karikatür çizim gereçleri ve tasarım araçlarını tanır.
  • Karikatür çizmeyi öğrenir.
Dersin İçeriği Temel karikatür bilgisi; basit kurallarla çizim; mizah; kariyer odaklı karikatür çalışmaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, ders içeriği hakkında bilgilendirme.
2 Karikatür nedir, karikatürize etmek nedir ? Neden karikatür çizilir? Ders araç gereçlerinin temini.
3 Dünya karikatür tarihinin kısaca ve örneklerle anlatılması. Başlıca çizerler, tarzları ve en başarılı karikatürlerin irdelenmesi.
4 Türk Karikatür Tarihi'nin kısaca ve örneklerle anlatılması.
5 Karikatür tarihi ve ünlü çizerler hakkında edinilen bilgilerin sunumu. Karikatür sanatçılarının çizim tarzları.
6 Belirlenen konular üzerine karikatür çizimi, tarz belirleme çabaları, çizimler üzerinde konuşmalar. yapıcı eleştiriler.
7 Ara Değerlendirme İlk altı hafta yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi.
8 Örneklerle karikatür türlerinin (politik, eğlence, global sorunlar vb.) anlatılarak öğrencilerin bu türlerden birini seçmesi.
9 Espritüel açıdan bakabilme ve düşünebilme. Düşünce ve fikirleri en yalın biçimde çizebilme
10 Seçilen tür üzerinde çelişkiler yakalama ve espri bulma yöntemlerinin anlatımı.
11 Seçilen tür üzerinde çelişkiler yakalama ve espri bulma ve bulunan fikri yalınlaştırarak kağıda dökme ön bilgisi.
12 Bulunan esprilerin tekrar gözden geçirilmesi ve karikatür taslaklarının uygulanması.
13 Tasarlanan karikatür taslaklarının gözden geçirilmesi. Taslak karikatürler üzerinde konuşma ve tartışmalar.
14 Hazırlanan taslak halindeki karikatürlerin tamamlanarak çizilmesi.
15 Karikatür sergisi hazırlığı ve serginin gerçekleştirilmesi.
16 Final değerlendirmesi Bütün dönem yapılanların gözden geçirilmesi.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Balcıoğlu, S. (1974). 50 Yılın Türk Karikatürü. İş Bankası.
2. Çeviker, T. (1998). Gelişim Sürecinde Türk Karikatürü. Adam Yayınları.
3. Topuz, H. (2017). Başlangıçtan Bugüne Dünya Karikatürü. İnkılap Kitabevi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 8 30
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 27 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya bilgisayar mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;
11 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
12 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;
13 Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;
14 Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
15 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;
16 Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
17 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz, tasarım ve ifade becerisi.
18 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 10 3 30
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 3 6
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 3 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 100