AKTS - Çok Sesli Koro

Çok Sesli Koro (ART235) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Çok Sesli Koro ART235 Güz ve Bahar 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Müzikal uyum ve beceri kazanabilme, diyafram nefesi ve ses egzersizleri ile farklı seslerden oluşan koroyla bütünlük içinde sesini kullanabilme.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Diyafram ve ses açma egzersizleri yapar
  • Solfejle ilgili bilgileri açıklar
  • Aşamalı parçaları seslendirir
Dersin İçeriği Doğru soluk alma, doğru ses üretme ve yayma becerisi kazandırmanın yanı sıra koro çalışmaları aracılığı ile senkronize seslendirme alışkanlığının kazandırılması amaçlanır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
2 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
3 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
4 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
5 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
6 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
7 Ara Değerlendirme
8 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
9 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
10 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
11 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
12 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
13 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
14 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
15 Ses ve işitme egzersizleri, koro parçaları ve şarkıların öğrenilmesi
16 Final Değerlendirme

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Töreyin, M. (2008). Ses Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler ve Yöntemler. Ankara: Sözkesen Matbaacılık.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 13 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 31 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 13 2 26
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 8 8
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100