AKTS - Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar

Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar (ART262) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar ART262 Güz ve Bahar 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Çini tekniğini kavrayabilme, geleneksel ve çağdaş motifler oluşturabilme, hazırlanan motifleri bisküvi malzemesi üzerinde uygulayabilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çini tekniğini ve çini resimleme sürecini anlatır.
  • Geleneksel motifler çizer.
  • Özgün motif oluşturur.
  • Bisküvi malzeme üzerinde motif uygulamaları yapar.
Dersin İçeriği Çini tekniği, geleneksel ve çağdaş motifler, motiflerin bisküvi malzemesi üzerinde uygulanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin İşlenişi, Çini Sanatı ve Gerekli Malzemeler ile İlgili Bilgiler
2 Selçuklu ve Osmanlı Dönemi ve Günümüzde Çini Sanatı Haftanın konusuyla ilgili araştırma ve çizim yapılması
3 Geleneksel Çini Sanatında Kullanılan Teknikler
4 Geleneksel motifler üzerinde incelemeler ve motif çizimleri;bitkisel, hayvansal, geometrik ve sembolik motifler ve geçmeler Haftanın konusuyla ilgili araştırma ve çizim yapılması
5 Bisküvi Üzerine Motif Uygulama Haftanın konusuyla ilgili araştırma ve çizim yapılması
6 Bisküvi Üzerine Motif Uygulama
7 Ara değerlendirme
8 Özgün Motif Araştırmaları ve Çizimi Haftanın konusuyla ilgili araştırma ve çizim yapılması
9 Özgün Motif Çizimleri Haftanın konusuyla ilgili araştırma ve çizim yapılması
10 Özgün Motif Çizimleri Haftanın konusuyla ilgili araştırma ve çizim yapılması
11 Özgün Deseni Bisküvi Üzerinde Uygulama
12 Özgün Deseni Bisküvi Üzerinde Uygulama
13 Özgün Deseni Bisküvi Üzerinde Uygulama
14 Ürünlerin Sırlanması
15 Ürünlerin Fırınlanması
16 Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Aker, S. (2013). Çini Tasarımı. Ankara: Detay Yayıncılık.
2. Çağlarca, S. (1993). Renk ve Armoni Kuralları. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
4. Öney, G. (1992). Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları. Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları.
5. Sevim, S. S. (2007). Seramik Dekorlar ve Uygulama Teknikleri. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.
6. Şahin, F. (1989). Türk Çini Süslemeciliği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 5 50
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 22 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 5 4 20
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 2 12
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100