MİSYON

Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO), öğretim görevlisi kadrosundaki öğretim elemanlarının mesleki yenilikleri takip ederek hayat boyu öğrenmelerini ve gelişimlerini desteklemeye büyük önem vermektedir. Mesleki Gelişim Birimi işbirliğini ön planda tutarak YDYO bünyesinde bulunan öğretim görevlilerinin  mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, sınıf içi öğretim kalitesini yükseltmeyi, yüksekokul içerisinde öğrenme ve paylaşım temelli bir atmosfer yaratmayı amaçlar.

MESLEKİ GELİŞİM BİRİMİNDE (MGB) YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

MGB’nin düzenlediği faaliyetler 2 gruba ayrılır. Bunlar “Hizmet Öncesi Oryantasyon ve Eğitim Programı” ve “Hizmet için Eğitim Faaliyetleri”dir.

1- Hizmet Öncesi Oryantasyon ve Eğitim Programı

Atılım Üniversitesi YDYO’da göreve yeni başlayan Öğretim Görevlilerine iç işleyiş süreçlerini tanıtmak, kurumsal beklentileri paylaşmak ve yeni görevlerine hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak için “işe başlama eğitimi” verilir. İlk yıl içerisinde göreve yeni başlayan tüm öğretim görevlilerine danışman (mentor) desteği sağlanır.

Göreve yeni başlayan öğretim görevlilerinin ve döneme yeni başlayacak öğretim görevlilerinin de  katıldığı oryantasyon eğitimi kapsamında aşağıdaki konularda eğitim verilir.

  • Atılım Üniversitesi’nin ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nun vizyonu ve misyonu,
  • Öğretim görevlisi ve öğrenci el kitabında yer alan idari konu ve eylemler,
  • Okuldaki birimlerin görev ve işlevleri,
  • Öğretim görevlilerinin sorumlulukları,
  • Dersler ve  içerikleri,
  • Öğretim amaçlı kullanılan platform ve teknolojiler.

2- Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri

Hâlihazırda Atılım Üniversitesi YDYO bünyesinde çalışmakta olan öğretim görevlilerinin İngilizce öğretimi becerileri (ELT) konusunda var olan bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi, yenilenmesi, öğretim görevlilerinin alandaki son gelişmelerden haberdar edilmesi ve kurum içi “ortak anlayış” oluşturulması amacıyla bir dizi hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenir. Bu hizmet içi eğitim faaliyetleri aşağıdaki uygulamaları içerir.

  • Çalıştaylar ve sunumlar:  Mesleki gelişim birimi, birim üyeleri, YDYO bünyesindeki öğretim görevlileri ve konusunda uzman konuk konuşmacılar tarafından yapılan çalıştaylar ve sunumları planlar ve uygular. Bir yıl boyunca birçok farklı konularda mesleki gelişim eğitimi sunulur ve öğretim görevlileri ihtiyaçlarına göre kendi tercih ettikleri eğitimlere katılırlar. Mesleki gelişim birimi, öğretim görevlilerini kurum dışı çalıştaylar ve sunumlar ile ilgili bilgilendirir ve katılım konusunda teşvik eder.  
  • Sınıf-içi gözlemler: Mesleki gelişim birimi üyeleri tarafından YDYO bünyesinde görev yapmakta olan tüm öğretim görevlilerine gelişim odaklı sınıf-içi gözlemler planlanır ve ziyaretler yapılır. Sınıf-içi gözlemler önceden belirlenmiş bir düzen içerisinde yapılır. Gözlem öncesi ve sonrasında “öğretim görevlisi-mesleki gelişim birimi üyesi” arasında gözlemi yapılacak/yapılan dersle ilgili görüşmeler yapılır. Bu kişiler planlama ve değerlendirme süreçlerinde yakın temas halinde iletişim kurarlar. 
  • Akran gözlemleri: Öğretim görevlileri bu gözlemler sayesinde birbirlerinin derslerini  farklı bakış açılarından yararlanarak kendi öğretim yöntemleri ve anlayışları üzerine sistemli düşünme fırsatı bulurlar. Bu gözlemler iki şekilde yapılır.

 1) Mesleki gelişim birim üyelerinin yönlendirmesi ile yapılan akran gözlemleri,

 2) Öğretim görevlilerinin kendi tercihlerine göre yaptığı akran gözlemleri. Bu gözlemler belli odak noktaları seçilerek ve gözlem sonrasında öz-değerlendirme yapılarak uygulanır.

  • Video destekli öz yansıtma gözlemleri: Öğretim görevlileri kendi istedikleri doğrultusunda derslerini kamerayla kaydederek bu derslerinin bir değerlendirmesini önce kendi kendilerine yaparlar ve sonrasında mesleki gelişim birimi ile değerlendirmelerini paylaşırlar. Eğer dilerlerse değerlendirme konusunda mesleki gelişim biriminden bu konuda destek alabilirler.