Yetkin öğretmenler öğrencilerinin öğrenmelerinde ve hatta hayatlarında büyük değişiklikler yaratabilirler. Yetkin öğretmenler yetiştirmek, başka bir deyişle, işe alınan öğretmeni yetkin hale getirmek işveren kurumların görevidir. Bu bağlamda eğitim kurumlarındaki Mesleki Gelişim Birimi çok önemli bir rol oynar.

Birimin Öğretmen Gelişimindeki rolleri nelerdir?

Yeni öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında üniversite eğitimlerinde edinmiş oldukları teorik bilgi ile sınıf içi pratiğini birleştirebilmelerini sağlamak. Yeni öğretmenlerin eğitime en çok gereksinim duydukları alanlar, ‘iletişimsel’ ve ‘anlamlı’ öğretme teknikleri, sınıf yönetimi, öğrenci motivasyonu gibi konulardır.

Yeni öğretmenlere ders planı ve hazırlanması konusunda yardımcı olmak.

Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimler organize etmek.

Tanılama ve öğretme becerilerini şekillendirme ve yönlendirme amaçlı destek vermek için sınıf içi gözlemler yapmak ve öğretmene geri bildirim vermek,

Öğretmen ve program değerlendirme anketleri hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ve sonuçlara bağlı olarak hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim seminerlerini şekillendirmek.

Dünya çapında yeni eğitim yaklaşımlarını yakından takip ederek, uygulanabilir olanları belirlemek ve bu yeni yaklaşımları hizmet içi seminerler veya çalıştaylar ile öğretmenlere tanıtmak ve uygulanmasını desteklemek

Kurumumuzda öğretmenlerin eğitimi ve gelişimi için yapılan aktiviteler aşağıdaki gibidir;

Yeni veya deneyimsiz öğretmenlere akademik yıl başlamadan önce öğrenci profili, organizasyon, eğitim sistemi, akademik ve idari yönetim, dile yaklaşım ve benzeri konuları içeren iki haftalık bir oryantasyon programı uygulanır. Bu oturumlarla yeni öğretmenler çalışacakları ortamı tanırlar ve İngilizce öğretme teknik bilgileri tazelenmiş/yenilenmiş olur.

Öğretmenin öğretme tekniklerini şekillendirmek ve yönlendirmek amaçlı destek sağlamak ve sorunları tanımlamak için gereken sıklıkta sınıf içi gözlemleri yapmak ve bu doğrultuda öğretmene geri bildirim vermek.

Uygulama araştırmalarının ve sınıf içi gözlemlerin sonucuna bağlı olarak teorik ve pratik hizmet içi seminer ve çalıştaylar düzenlenmesi.

Hizmet öncesi ve hizmet içi seminerlerde örnek dersler vermek kaydıyla öğretmenlerin sınıflarında kullanmaları istenen daha etkin teknik ve stratejilerin uygulamalarının kurumdaki diğer öğretmenlerle paylaşılması.

Öğretmen değerlendirme anketleri hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ve sonuçlara bağlı olarak hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim seminerlerini şekillendirmek.