AKTS - Beden Dili ve İletişim Yöntemleri

Beden Dili ve İletişim Yöntemleri (HUM291) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Beden Dili ve İletişim Yöntemleri HUM291 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders öğrencilerin beden dili ile iletişim yöntemleri profesyonel ve özel hayatında daha başarılı olmasını hedeflemektedir. Etrafına doğru mesajlar veren, güçlü iletişim yeteneklerine sahip bireyler yetiştirmek dersin en temel amacıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; - Beden dilini doğru kullanır, - Doğru iletişim yöntemlerini kullanır, - Özellikle iş hayatına atıldığında daha başarılı olur, - İş ve özel hayatında daha özgüvenli olur.
Dersin İçeriği Duruş, mimik, jest, konuşma ve tonlamanın yerinde ve doğru kullanılması, bunlara bağlı olarak iş ve sosyal çevrede ikna edebilme yetisini geliştirme; liderlik; beden dilini kullanarak düşünceleri karşı tarafa kabul ettirebilme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Beden dili tanımı ve tarihi Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 19-24. Beden Dili, s.19-25.
2 Beden dilinin amaçları Temel hareketlerimizde doğru ve yanlış ifadeler neler Etrafımıza daha doğru sinyalleri nasıl verebiliriz Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 40-56
3 Beden diline giriş Eller ve kolların ifade ettikleri İletişimde elleri daha doğru kullanma teknikleri Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 59-76. Beden Dili, s.173-210. Beden Dili, s. 143-172.
4 Beden dilinde duruşun (posturun) önemi Duruş (postur) teknikleri Duruşun (posturun) ifade ettikleri Beden Dili, s.115-142. Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 77-92.
5 Beden dilinde baş ve ağzın ifade ettikleri Başın duruşları Ağzın sözel olmayan iletişimde önemi Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 94-107. Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 110-123. Beden Dili, s. 211-258.
6 Beden dilinde gözler ve burnun önemi Gözlerin sözsüz iletişimde önemi Burnun sözsüz iletişimde önemi Beden Dili, s. 211-258. Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 126-142. Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 144-153.
7 Ara sınav Öğretim görevlisi tarafından gerçekleştirilecektir.
8 Beden dilinde başarılı olmak için ayak ve bacak davranışları Ayak hareketlerinin sözel olmayan iletişimde önemi Bacak hareketlerinin sözel olmayan iletişimde önemi Beden Dili, s. 77-114.
9 Beden dili ile yalanı saptama Beden Dili, s. 259-294. Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 274-290.
10 Beden dilinde giyimin önemi Renklerin ifade ettikleri Kilo ve beden dili Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 242-272.
11 Bir bütün olarak vücudu değerlendirme İşlenen tüm konuları birleştirme
12 Sosyal medya ve beden dili Beden Dili Hakkında Her Şey, s. 340-358.
13 Hitabet nedir Hitabetin önemi Diksiyon, Beden Dili ve Hitabet, s. 119-138.
14 Öğrencilerin sunumu
15 Öğrencilerin sunumu
16 Genel Sınav Ders sorumlusu tarafından hazırlanan sorular

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Beden Dili Hakkında Her Şey, Shelly Hagen, Olimpos Yayınları.
2. Beden Dili, Joe Navarro, Alfa Yayınları.
3. Diksiyon, Beden Dili ve Hitabet, Mehmet Çelikyay, Pozitif Yayınları.
Diğer Kaynaklar 4. Beden Dili ve Hitabet, Turgay Keskin, Tutku Yayınevi.
5. Beden Dili ABC’si, Selnur Atahan, Platform Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 65
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve kimya mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Kimya Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya kimya mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;Kimya mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 100