AKTS - Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller

Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller (ISE405) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller ISE405 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bilgi teknoloji hizmetleri hakkında genel bilgi vermektir. Ders, her bir oturumda bir bilgi teknoloji hizmetinin işlendiği oturumlardan oluşacaktır ve kullanım durumu çalışmaları ile, öğrencilere, bilgi teknolojileri şirketlerinin müşterilerine sunduğu hizmetlerden örnekler verilecektir. Bilgi teknoloji hizmetlerinde tasarım, uygulama ve destek konularında temel kavramlar ve metodolojilere odaklanılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sektör gereksinimlerine paralel etkin ve verimli hareket edebilmek amaçlı, entegre sistemlerin gerekliliğini analiz etmek
  • Üretim, hizmet, pazarlama ve finansal konular ile ilgili sistem planlamaları için stratejik yaklaşımlar geliştirmek
  • Bilgi teknolojileri sistem işletim ve yönetiminde kullanılan araç ve teknikleri anlamak
  • Sistemde oluşan önemli sorunları tespit etmek
  • Toplam kalite ve iş süreci yeniden mühendisliğinin etmen olarak önemini algılamak
Dersin İçeriği Bilgi teknolojileri hizmet yönetimi için ITIL standartlarında hizmet işletimi ve sürekli hizmet iyileştirme, planlama ve değişiklik yönetimi, varlık ve konfigürasyon yönetimi, güvenlik yönetimi, ağ yönetimi, depolama yönetimi, talep yönetimi, olay ve sorun yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilgi işlem altyapısı özeti – Platformlar, işletim sistemleri, ağlar, depolama Bölüm 2 – 4 (ana kaynak)
2 Bilgi işlem altyapısı özeti – Uygulamalar (Veritabanı, arakatman, müşteri ilişkileri yönetimi, bilgi teknolojileri yönetimi) Bölüm 5
3 Bilgi teknoloji hizmetlerine giriş – kurumsal hizmet yönetimine giriş Bölüm 6 – 7
4 Olay ve hata yönetimi Bölüm 9 – 12
5 Sorun yönetimi, değişiklik yönetimi Bölüm 13 – 14
6 Konfigürasyon yönetimi, varlık yönetimi (envanter, yazılım dağıtım) Bölüm 16 – 18
7 Performans ve kapasite yönetimi Bölüm 19
8 Güvenlik yönetimi Bölüm 22
9 Ağ yönetimi Bölüm 23
10 Depolama yönetimi Bölüm 25
11 İşyükü yönetimi Bölüm 26
12 Yedekleme ve gerialma yönetimi Bölüm 27
13 Son kullanıcı hizmetleri (son kullanıcının etkinleştirilmesi, uzaktan kontrol, yardım masası, yerinde destek, müşteri hizmetleri), raporlama yönetimi Bölüm 30 – 31
14 İş süreci yönetimi temelleri Bölüm 32 – 33
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Kontogiorgis, P., Foundations in IT services I and II - Lecture Notes, IBM Corporation, 2007.
Diğer Kaynaklar 2. Fitzsimmons, J., Fitzsimmons, M., Service Management: Operations, Strategy, Information Technology, McGraw-Hill/Irwin, 6th edition, 2007.
3. Addy, Rob. Effective IT Service Management – To ITIL and Beyond! Springer, 2007.
4. Orand, B., Foundations of IT Service Management: The Unofficial ITIL v3 Foundations Course in a Book, BookSurge Publishing, 2009.
5. Hurwitz, J., Bloor, R., Kaufman, M., Halper, F., Service Management For Dummies, For Dummies, 2009.
6. Betz, C., Architecture and Patterns for IT Service Management, Resource Planning, and Governance: Making Shoes for the Cobbler's Children, Morgan-Kaufmann, 2006.
7. Case, G., DuMoulin, T., Spalding, G., Dissanayake, A. C., Service Management Strategies that Work - Guidance for Executives, Van Haren, 1st edition, 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği.
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 7 28
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 91