AKTS - Bilgisayar Suçları

Bilgisayar Suçları (ISE414) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Suçları ISE414 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders bilişim sistemlerinin virüsler, siber suçlar ve bilgisayar korsanlığı yolu ile maruz kalabileceği güvenlik tehditlerini öğretmek amacı ile tasarlanmıştır. Bu ders ile güvenlik risk yönetimi kuralları ve var olan bilgisayar suçları yasalarını irdele.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilgisayar suçlarının tarihsel, teknolojik ve sosyal boyutlarını anlanmak ve bilgisayar suçlarını sınıflandırabilmek
  • Türkiye’de bilgisayar suçları ile ilgili yasa ve mevzuatını anlamak
  • Bilgisayar suçunun yaşam döngüsü içerisinde, suçun başlangıcından, suçun yasal boyutuna ve suçun cezalandırılmasına kadar olan sürecin sosyal boyutunun anlaşılması
  • Bilişim Teknolojileri alanında mesleki davranış ve etik kuralların anlaşılması
Dersin İçeriği Bilgisayar suçları, suçtan hasar görme, bilgi risk yönetimi, elektronik dolandırıcılık, bilgisayar virüsleri ve solucanları, bilgisayar suçları yasaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse genel bakış Bölüm 1 (S. McQuade)
2 Bilgisayar suçlarına genel bir bakış 1 Bölüm 1 (S. McQuade)
3 Bilgisayar suçlarına genel bir bakış 2 Bölüm 1 (S. McQuade)
4 Bilişim altyapısının korunması Bölüm 2 (S. McQuade)
5 Siber kötü kullanıcılar, saldırganlar Bölüm 3 (S. McQuade)
6 Saldırganların sınıflandırılması Bölüm 4 (S. McQuade)
7 Siber kötü kullanma ve siber suçlarda insani ve ekonomik boyutlar 1 Bölüm 6 (S. McQuade)
8 Siber kötü kullanma ve siber suçlarda insani ve ekonomik boyutlar 2 Bölüm 6 (S. McQuade)
9 Siber suçlar ve Bilişim Sektörü içn yeni fırsatlar 1 Bölüm 7 (S. McQuade)
10 Siber suçlar ve Bilişim Sektörü içn yeni fırsatlar 2 Bölüm 7 (S. McQuade)
11 ABD’de Siber Suçlar ve Bilgi Güvenliği Mevzuatı Bölüm 8 (S. McQuade)
12 Ulusal Siber Suç Mevzuatı Bölüm 8 (S. McQuade)
13 Bilgisayar Virüsleri Bölüm 11 (Garfinkel)
14 Bilgisayar Etiği Eğitimi ve Siber suçlar Bölüm 11
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Samuel C. McQuade, III. Understanding and Managing Cybercrime. Pearson, 2006. ISBN: 0-205-43973-X
Diğer Kaynaklar 2. Kevin Mitnick & William L. Simon. The Art of Deception. Wiley Publishing, 2002. ISBN: 0-76454280-X
3. Simson Garfinkel, Gene Spafford, Practical Unix and Internet Security, 2nd edition (April 1996), O'Reilly & Associates; ISBN: 1565921488
4. Internet Suçları Yasası: http://bt-stk.org.tr/k5651.html
5. Eoghan Casey , Digital Evidence and Computer Crime, Second Edition, Academic Press, 2004
6. Fighting Computer Crime: A New Framework for Protecting Information, John-Wiley, 1998

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği.
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 103