AKTS - Veritabanı Tasarım ve Yönetimi

Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (CMPE341) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Veritabanı Tasarım ve Yönetimi CMPE341 3 2 0 4 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste gerçek hayatta karşılaşılan problemler gösterilirken, veritabanı sistemlerinin teorileri üzerinde durularak, grup çalışması eşliğinde veritabanı tasarımı ve uygulanması konusunda yönlendirilmektedirler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Veritabani Sistemleri konusunu temel anlamda tanımlayabilir
  • Veri İlişki (Vİ) ve Genişletilmiş Veri İlişki (GVİ) modelleri ile pratik çalışmalar yapabilir
  • İlişkisel Veritabani tasarimi ve uygulaması yapabilir
  • Veri sorgulama amacı ile SQL dilini kullanabilir
Dersin İçeriği Veritabanı sistemleri kavramları, varlık-ilişki (Vİ) ve genişletilmiş varlık-ilişki (GVİ) ile veri modellemesi, ilişkisel veri modelleme, dosya organizasyonu ve indeksleme yapıları, ilişkisel cebir, yapısal sorgulama dili (SQL); veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık ve tablo normalizasyonu, veritabanı yönetimine giriş.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Veritabanı Sistemleri Kavramları 1.1-1,5, 2.1-2.3.1, 2.5.2 (Ders Kitabı)
2 Vİ Modelleme 3.1-3.7
3 GVİ Modelleme 4.1-4.3, 4.5
4 İlişkisel Model ve İlişkisel Veritabanı konsepti 5.1-5.3
5 İlişkisel Cebir 6.1 – 6.5
6 Vİ ve GVİ'dan İlişkisel Yapıya Uyarlama 7.1 – 7.2.2
7 Veritabanı Tasarımı 10.1-10.2.2
8 Veritabanı Tasarımı 10.3
9 Veritabanı Tasarımı 10.5, 11.1
10 Dosya Organizasyonu 13.1-13.8.2, 13.9-13.10.2
11 Indeksleme Yapıları 14.1-14.2
12 Indeksleme Yapıları 14.3
13 Veritabanı yetkilendirme, güvenlik ve gizlilik 23.1 – 23.2
14 Veritabanı yetkilendirme, güvenlik ve gizlilik 23.4

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. “Fundamentals of Database Systems”, 5th Edition, Ramez Elmasri & Shamkant B. Navathe, Addison-Wesley, 2006.
2. “Oracle 9i: SQL with an introduction to PL/SQL”, L. L. Morris-Murphy, Thomson Course Technology, 2003
Diğer Kaynaklar 3. “Principles of Database Systems with Internet and Java Applications”, Greg Ricardi, Addison-Wesley, 2001.
4. “Database Application Development & Design”, 3rd Ed., McGraw-Hill, M.V. Mannino, McGraw-Hill, 2005.
5. http://sqlCourse.com/ (Interactive Online SQL Training)
6. “Database Systems: A practical Approach to Design, Implementation, and Management”, T. Collony & Carolyn Begg, 4th Edition, Addison-Wesley, 2005.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği.
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 5 80
Laboratuar 1 10 10
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 177