AKTS - Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi

Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi (ISE353) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgi Sistemleri Geliştirilmesi ISE353 3 0 0 3 10
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilişim sistemleri geliştirilmesi metodolojilerini ve bileşenlerini öğrencilere tanıtmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilişim sistemi geliştirilme yaklaşımlarını tartışmak
  • Veri modelleme örneklerinin gözden geçirilmesi
  • Tasarım ve geliştirme metodolojilerinin tartışılması
Dersin İçeriği Bilişim sistemleri, strateji ve bilişim sistemleri, iş bilgi teknolojileri, dağıtık sistemler, intenet ve WWW, e-ticaret ve iş, iş zekası, dosya organizasyonu ve veritabanları, süreç analizi ve modelleme, veri analizi, sistem tasarımı, detaylı tasarım ve gerçekleştirme, nesne tabanlı yaklaşımlar, sistem geliştirme, uzman sistemler ve bilgi tabanı

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilişim sistemlerine giriş, Bilişim sistemleri ve organizasyon. Bölüm 1, 2 (ana ders kitabı)
2 İş bilgi teknolojileri, dağıtık sistemler, network, Internet ve organizasyon Bölüm 3,4,5
3 E-ticaret ve İş zekası Bölüm 6,7
4 Dosya organizasyonu ve iş bilgi sistemleri için veritabanları, Bilişim sistemleri: kontrol ve sorumluluk Bölüm 8,9
5 Bilişim sistemleri geliştirme Bölüm 10,11
6 Bilişim sistemleri geliştirme Bölüm 10,11
7 Süreç analizi ve modelleme Bölüm 12
8 Süreç analizi ve modelleme Bölüm 12
9 Veri analizi ve modelleme Bölüm 13
10 Sistem tasarımı, Detaylı tasarım, gerçekleştirme ve değerlendirme Bölüm 14,15
11 Sistem tasarımı, Detaylı tasarım, gerçekleştirme ve değerlendirme Bölüm 14,15
12 Sistem geliştirme araçları, teknikleri ve alternative yaklaşımlar Bölüm 16
13 Sistem geliştirme araçları, teknikleri ve alternative yaklaşımlar Bölüm 16
14 Uzman sistemler ve bilgi tabanı Bölüm 17
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Graham Curtis, David Cobham, “Business Information Systems: Analysis, Design and Practice”, 6/E, Financial Times Press, 2008.
Diğer Kaynaklar 2. David Avison, Guy Fitzgerald, “Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools”, McGraw-Hill Higher Education; 4 edition,2006.
3. Papadopoulos, G.A.; Wojtkowski, W.; Wojtkowski, G.; Wrycza, S.; Zupancic, J., “Information Systems Development, Towards a Service Provision Society”, Springer, 2009, 1st edition.
4. Nancy Russo, Brian Fitzgerald, Eric Stolterman, “Information “Systems Development: Methods-in-Action”, McGraw-Hill, 2002,1st edition.
5. Nilsson, A.G.; Gustas, R.; Wojtkowski, W.G.; Wojtkowski, W.; Wrycza, S.; Zupancic, ”Advances in Information Systems Development:Bridging the Gap between Academia & Industry”, 2006.
6. http://www.pdf-search-engine.com/information-systems-developmentmethodologies-pdf.html

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası alanlarda iş yapabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
9 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
10 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
11 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
12 Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri yaratabilme yeteneği.
13 Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14 Metodolojik bilimsel araştırma yapabilme yeteneği.
15 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 3 4 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 105