AKTS - Bilimsel Oyuncak Tasarımı

Bilimsel Oyuncak Tasarımı (HUM202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilimsel Oyuncak Tasarımı HUM202 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Oyuncak tasarımı yapımında bilimsel kavramların kullanılması, öğrencilerin oynayarak bilimsel farkındalığa ulaşmasının sağlanması, bilimsel oyuncak tasarımı için gerekli alet kullanma el becerisinin geliştirilmesi, bilimsel oyuncak türlerinin tanıtımı.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler • Bilimsel kavramların oyuncak tasarımına katkıda bulunacak dönüşüm sürecini deneyimler, • Bilimsel oyuncak tasarımı için gerekli alet kullanma el becerisini kazanır, • Bilimsel oyuncak türlerini tanır, • Bilimsel oyuncakların sergilendiği mekanları tanır, • Bilimsel oyuncakların sergi düzeneklerini tasarlar.
Dersin İçeriği Atölye çalışmalarında öğrencilerin alet kullanma el becerilerinin geliştirilmesi; bilim müzesi ve bilim merkezlerini ziyaret ederek büyük boyutlardaki bilimsel oyuncakların gözlemlenmesi, tasarlanan ve üretilen tüm bilimsel oyuncakların sergilenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin tanıtımı. Sunum hazırlama
2 Bilimsel oyuncak nedir? Nerelerde kullanılır? Neden yapılması ve oynanması gerekir? Eğitim sistemindeki yeri nedir? Bilimsel oyuncaklar sadece çocuklar için midir? Bilimin gelişmesine ve toplumların geleceğine bir katkısı var mıdır? İnteraktif bir tartışma ortamında sunum yapılacak. Sunum hazırlama
3 Optik Atölyesi Elektromanyetik Dalga Spektrumunun tanıtımı. Görünen ışık bölgesinin gösterilmesi. Işığı geçirmeyen, yarı geçiren ve tam geçiren malzemlerin tanımı. Cam ve aynanın tarihçesi. Ayna tipleri. Aynaların kullanım yerleri. Sunum hazırlama
4 Periskop yapımı Kaleydeskop yapımı Malzemelerinin temini
5 Akustik Atölyesi. Ses nedir? Özellikleri nelerdir? Konuşurken hangi frekanstaki sesleri kullanırız? İnsan kulağına zararlı sesler. Farklı malzemelerde ses nasıl yayılır? Ses izolasyonu nasıl yapılır? Mikrofon ve hoparlörün özellikleri nelerdir? Sunum hazırlama
6 Yağmur çubuğu yapımı. Malzemelerin temini
7 Kuvvetlerin tanıtılması. Hareketli kağıt oyuncak yaptırılması. Sunum hazırlanacak.
8 Mandallı hareketli oyuncaklar yapımı. Sunum hazırlanacak. Malzemelerin temini
9 Bilim Merkezine teknik gezi.
10 Elektrik ve manyetizma. Dans eden bakır telli oyuncak. Sunum hazırlanacak Malzemelerin temini
11 LED’li oyuncak yapımı. Malzemelerin temini
12 Eko sitemler ve ekolojik denge hakkında bilgi. Bitki Terrariumu. Sunum hazırlanması Malzemelerin temini
13 Eksik projelerin tamamlanması.
14 Eksik projelerin tamamlanması.
15 Yıl Sonu Sergisi
16 Yıl Sonu Sergisi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. 1. Alan Bartholomew, Electric Gadgets and Gizmos, Kids Can Press.
2. 2. Neil Ardley, 101 Great Science Experiments, DK Publishing, İnc.
3. 3. Ed Sobey, Inventing Toys Kids Having Fun Learning Science, Zephyr Press.
4. Ed Sobey, The Way Toys Work, Chicago Review Press.
5. 5. Georgina Andrews ve Kate Knighton, 100 Bilimsel Deney, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları.
6. 6. Domenico Laurenza, Leonardo’nun Makineleri, Pegasus Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 1 25
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 5
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 14 3 42
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 3 3
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 100