AKTS - İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Analiz (Türkçe)

İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Analiz (Türkçe) (MATH106) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İşletme ve Ekonomi Öğrencileri için Analiz (Türkçe) MATH106 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATH105 Analize Giriş
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, ekonomi, sosyal ve işletme bilimlerinde analizin doğrudan uygulamalarına ışık tutacak örneklerle tek değişkenli diferansiyel ve integral hesaplama ile çok değişkenli diferansiyel hesaplama becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • temel limit ve süreklilik konularını anlar,
  • türevin anlamını kavrar ve temel fonksiyonların türevlerini hesaplayabilir,
  • maksimum ve minimum problemlerini türev kullanarak çözer,
  • integral alma tekniklerini anlar ve integrali alan problemlerinde kullanır,
  • kısmi türevi anlar ve çok değişkenli fonksiyonların yerel veya mutlak uç-değerlerini bulur.
Dersin İçeriği Limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integral, integralin uygulamaları, çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türev, çok değişkenli fonksiyonlarda uç değerler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Limit s. 496-505, 507-513
2 Süreklilik, Türev s. 520-525, 537-543
3 Türev Kuralları, Diferansiyellenebilirlik ve Süreklilik, Çarpım ve Bölümün Türevi Kuralları s. 545-551, 563-572
4 Zincir Kuralı ve Kuvvet Kuralı, Logaritmik Fonksiyonların Türevleri, Üstel Fonksiyonların Türevleri s. 575-581, 591-594, s. 596-600
5 Kapalı Fonksiyonların Türevleri, Logaritmik Türev, Yüksek Basamaktan Türevler s. 608-612, 614-616, s. 623-626
6 Yerel Uç-değerler (Maksimum-Minimum), Kapalı Bir Aralıkta Mutlak Uç-Değerler s. 633-640, 644-646
7 Asimptotlar, Maksimum-Minimum Uygulamaları s. 657-663, 665-673
8 Ara sınav
9 İç-bükeylik, İkinci Türev Testi s. 647-651, 654-656
10 Asimptotlar, Maksimum-Minimum Uygulamaları s. 657-663, 665-673
11 Belirsiz Integral, Başlangıç Koşulları ile Integral, İntegral Alma Formülleri s. 692-698, 699-702, s. 704-709
12 İntegral Alma Teknikleri, Belirli İntegral, İntegral Hesabın Temel Teoremi s. 712-715, 720-726, s. 728-734
13 Alan hesabı, Eğriler Arasında Kalan Alan s. 744-746, 748-752
14 Kısmi İntegrasyon, Çok Değişkenli Fonksiyonlar s. 767-770, 835-839
15 Kısmi Türev, Yüksek Basamaktan Kısmi Türev s. 841-745, 856-858
16 İki Değişkenli Fonksiyonlar için Maksimum-Minimum, Lagrange Çarpanları s. 863-870, 873-878
17 Tekrar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Temel Matematiksel Analiz, İşletmei İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler için, 11. Baskı; E. F. Haeussler, Jr./ R. S. Paul, Prentice-Hall International Inc.
Diğer Kaynaklar 2. Calculus for Business, Economics, and Social Sciences, 9th Edition; R. A. Barnett / M. R. Ziegler / K. E. Byleen, Prentice-Hall
3. Calculus: A complete Course, R. A. Adams, 3rd Edition; Addison Wesley
4. Calculus with Analytic Geometry, C. H. Edwards; Prentice Hall

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 77