Rusça VI (RUS402) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Rusça VI RUS402 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
RUS401 ve ETI381
Dersin Dili Rusça
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. MDB Diğer Dil Öğretim Görevlileri
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin genel amacı RUS401 dersinin devamı niteliğinde, öğrencilerin orta-altı dil seviyesinde iletişim kurabilecekleri temel Rusça becerilerini edinmelerini sağlamak ve okuma ve yazma ağırlıklı becerilerini geliştirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenciler Okuma • Tarihi bir şahsiyet ya da ünlü birisinin biyografisini anlayabilir.(Nerede doğduğu, çocukluğu eğitimi, kişisel özellikleri, aldığı ödüller, topluma ne kazandırdığı.) • Eserler hakkında değişik kaynaklardan kısa bilgileri birleştirir ve özet çıkarabilir.
  • Konuşma • Yer, yön, konum bildiren ifadeleri kullanarak bir yeri-nesneyi-mekanı tarif edebilir. • Sebep sonuç ilişkisi kurarak bir bilgi aktarabilir, • Geçmişteki olaylar ve tarih ile ilgili bilgileri yorumlayabilir.
  • Dinleme • Gezdiği bir yerdeki tarihi eserlerle ilgili yapılan konuşmaların önemli noktalarını anlayabilir .(Örneğin müze, cami, kilise, kale, köprü gibi yer ve eserler.) • Bazı toplumsal olayların şimdiki halleri ve geçmişteki hallerini karşılaştırarak anlayabilir.
  • Yazma • Yaşadığı şeyler hakkında hiç yardım almadan, sözlüğe bakmadan, basit nispeten kısa, doğru ve anlaşılır metinler yazabilir • mektup, elektronik posta ve not yazabilir. • Kısa metin çevirileri yapabilir.
Dersin İçeriği Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon Ders Tanıtım Dokümanı
2 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. Степени сравнения прилагательных и наречий. Alıştırmalar, Меtin okuma ve çeviri çalışması Sayfa 95
3 Употребление степеней сравнения прилагательных и наречий. Geniş Cümleler Kurma, Метin Okuma ve Çeviri Çalışması Ünite 4 sayfa 97
4 ПОЛНАЯ И КРАТКАЯ ФОРМА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ. Sıfatlar. КАКОЙ.КАКАЯ.КАКОЕ. КАКИЕ. Metin Çalışması Ünite 4 sayfa 104
5 Выражение определительных отношений в простом и сложном предложениях. Sıfatlar. КАКОЙ.КАКАЯ.КАКОЕ. КАКИЕ. Ünite 4 sayfa 108
6 ГЛАОЛ ДВИЖЕНИЯ Без приставок Hareket Fiilleri ‘’Gitmek Fiili.’’ Nereye? Cümle Kalıpları Çalışması Ünite 4 sayfa 125
7 Глагол 1 группы. ИДТИ\.ЕХАТЬ Глаголы 2 группы.ХОДИТЬ\ЕЗДИТЬ Hareket Fiilleri ‘’Gitmek Fiili.’’ Ne? Alıştırmalar Metin Çalışması Ünite 5. sayfa 129
8 ARA SINAV
9 ГЛАОЛ ДВИЖЕНИЯ С ПРИСТАВКАМИ 1 групп fiiller идти\ехать. 2 груп ходить\ездить Alıştırmalar Metin Çalışması Ünite 5 sayfa 138
10 ГЛАОЛЫ.ОТОЙТИ\ОТЕХАТЬ ОТНЕСТИ\ОТВЕЗТИ КОГО. ЧТО soruları, Metin Çalışması Ünite 5 sayfa 142
11 ГЛАОЛ ДВИЖЕНИЯ. продолжение Летать\бегать \носитт. Metin Çeviri Çalışması Ünite 5 sayfa 165
12 Переносные значения глаголов движения. Alıştırmalar ve Metin Çalışması Ünite 6 sayfa 173
13 Выражение пространственных отношений в простом предложении. В\НА ЗА. ПОД\НАД Alıştırmalar Ünite 6 sayfa 176
14 Выражение пространственных отношений в сложном предложении. КУДА\ГДЕ\ОТКУДА Metin Çalışması-Çeviri Ünite 6 sayfa 186
15 Genel tekrar
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. V.Antonova, M.Nahabina, A.Tolstıh. (2004) Doroga v Rossiyu 3, Zlatoust Yayınları, Moskova
Diğer Kaynaklar 2. Tsentr’’Zlatoust’’197101, Russia, St. Petersburg Kamennoostrovskij pr., 24b, off.1-H

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 100