AKTS - İş Yaşamı için Temel İngilizce II

İş Yaşamı için Temel İngilizce II (ENG322) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş Yaşamı için Temel İngilizce II ENG322 3 0 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
ENG222
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. MDB Öğretim Görevlileri
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarında temel düzeyde bir performans sergileyebilmelerine yardımcı olacak aktif temel dil becerileri kazandırmaktır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde belirtilen A2+ (Temel Kullanıcı) düzeyinde İngilizce yazılı ve sözlü iletişim, etkili katılım anlamında başarılı olabilirler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • ENG322 öğrencileri dönem sonunda şu davranışları gösterebilirler:
  • Dinleme: • metinler, iş yaşamı ile ilgili konuşmalar dinleyerek ve videolar izleyerek; - ana fikirleri anlayabilir, - ayrıntıları kavrayabilir, - fikirler geliştirebilir ve değerlendirme yapabilirler.
  • Okuma: • iş yaşamı ile ilgili çeşitli yazılı metinleri okuyarak ana fikirleri ve düşünceleri ayrıntılarıyla kavrayabilir, • iş yaşamı ile ilgili planlama metinlerini okuyabilir ve gerekeni yapabilir, • iş yaşamı ile ilgili tanıtım, reklam vb. materyalleri okur, kavrar ve yorumlayabilir, • iş yaşamı ile ilgili kaynak araştırması yaparak edindiği çeşitli bilgileri bir araya getirebilirler.
  • Konuşma: • ihtiyaç duyduklarında temel düzeyde sözlü iletişim için altyapı çalışması olmak üzere: • iş yaşamı ile ilgili çeşitli konularda konuşma başlatıp sürdürebilir, • iş yaşamı ile ilgili sorunlar üzerinde tartışabilir ve çözüm üretebilir, • günlük hayatta karşılaşılabilecek durumlarda kendini ifade edebilir, • şirket kuralları ve kariyer planlamaları ile ilgili konuşabilir, • kurdukları iş hakkında kısa sunum yapabilir, • tanıtım / reklam videosu hazırlayabilirler
  • Yazma: • iş yaşamı ile ilgili e-posta yazabilir, • özgeçmişlerini yazabilir, • niyet mektubu yazabilir, • kurdukları iş ile ilgili bir web sitesi içeriği veya görsel tasarlayabilirler.
Dersin İçeriği Akademik ve iş yaşamına yönelik iletişim becerileri; iş hayatındaki stres, bütçe, iş planı ve zaman sınırı, akademik nitelik, mülakat teknikleri, iş becerileri, kariyer planlama, düzenlemeler ve e-posta yazma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon Ders tanıtım kitapçığı
2 ÜNİTE 7: PEOPLE Ders Kitabı s: 66-71
3 ÜNİTE 7 PEOPLE Moodle Writing Task I Ders Kitabı : 107 Language Focus Ders Kitabı s: 72-73
4 ÜNİTE 8: ADVERTISING Ders Kitabı s:74-78
5 ÜNİTE 8: ADVERTISING Ders Kitabı s: 80 & 82-83
6 ÜNİTE 9: COMPANIES Ders Kitabı s:84-87
7 ÜNİTE 9: COMPANIES Ders Kitabı s:88-89
8 ÜNİTE 9: COMPANIES C REVISION Ders Kitabı s:92-95
9 ÜNİTE 10: COMMUNICATION Ders Kitabı s:96-100
10 ÜNİTE 10: COMMUNICATION Writing Task II Ders Kitabı s:101-102
11 ÜNİTE 11: CULTURES Ders Kitabı s:104-106 Ders Kitabı s: 110
12 ÜNİTE 12: JOBS Ders Kitabı s:112-115
13 ÜNİTE 12: JOBS Ders Kitabı s:116-118
14 UNİTE 12: JOBS Ders Kitabı s: 119-121
15 GENEL TEKRAR Ders Kitabı s: 122-125 D REVISION
16 FİNAL SINAVI

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Market Leader Elementary A2 David Cotton, David Falvey, Simon Kent (Pearson)
Diğer Kaynaklar 2. MDB öğretim görevlileri tarafından hazırlanan ek materyaller

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 75