AKTS - Türk Sanat Tarihi

Türk Sanat Tarihi (ICM376) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türk Sanat Tarihi ICM376 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Özellikle Orta Asya ve Anadolu’ya yayılmış olan Türk Sanatının gelişimini tarihsel arka planını kavraması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türklerin sanat tarihi gelişimi hakkında bilgi edinir.
  • Selçuklu ve Osmanlı sanat eserleri hakkında bilgi edinir
  • Türklerin kentleşme süreçlerini kavrar.
Dersin İçeriği Türklerin İslamiyeti kabulü ile başlayarak, Türklerin sanatsal üretim şekilleri ve kentsel gelişim süreçleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması. Kaynak kitaplar üzerinden ders ile ilgili bilgi edinilmesi.
2 İslamiyetin ortaya çıkması ve İslamiyet sonrası Türk uygarlıklarında sanat. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
3 İslamiyetin ortaya çıkması ve İslamiyet sonrası Türk uygarlıklarında sanat. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
4 Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Sanatı. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
5 Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Sanatı. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
6 Büyük Selçuklu ve Anadolu Selçuklu Sanatı. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
7 Beylikler Dönemi Sanatı Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
8 Beylikler Dönemi Sanatı Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
9 Ara Sınav Ara sınava hazırlık, konuların tekrarı
10 Osmanlı Sanatı / Sunum Konularının verilmesi Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
11 Osmanlı Sanatı Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
12 Osmanlı Sanatı Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
13 Osmanlı Sanatı Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
14 Öğrenci Sunumları Sunum hazırlığı
15 Final sınavı için genel değerlendirme Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
16 Genel Sınav Dönem içerisinde işlenen konuların, yapılan sunum ve ödevlerin tekrarı.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Arık, M. Oluş. Turkish Art and Architecture : Seljuk Interregnum and Ottoman Empire Periods. Ankara : Turkish Historical Society, 1985
2. Aslanapa, Oktay. Anadolu'da ilk Türk Mimarisi: Başlangıç ve Gelişmesi. Ankara, AYK Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı; 2007.
3. Aslanapa, Oktay, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 200
4. Goodwin, Godfrey. A History of Ottoman Architecture. Baltimore, Johns Hopkins Press, 1971
5. Necipoğlu, Gülru. Sinan Çağı: Osmanlı İmparatorluğu'nda Mimari Kültür, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 3 15
Sunum/Seminer Hazırlama 1 6 6
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 100