AKTS - Türk Mitolojisi ve Anadolu Efsaneleri

Türk Mitolojisi ve Anadolu Efsaneleri (HUM410) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türk Mitolojisi ve Anadolu Efsaneleri HUM410 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Türk Edebiyatı çok eski ve çok güçlü bir edebiyattır. Türklerin sözlü kültür geleneğiyle başlayan bu literatürün değerini anlamak için sahip oldukları mitleri ve destanları okumak ilk adımdır. Dersin temel amacı Türk mitolojisini tanıtmak ve eserlerini okumaktır. Öğrencilerin sahip oldukları edebi mirasın farkında olmalarını sağlamak hedeflenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Türk edebiyatının ilk örneklerini karşılar, • Sözlü kültürel mirası kısmen ele geçirir, • Türk mitolojisinin diğer ulusların mitolojileri ile aynı konumda olduğunu görür, • Geçmişten gelen inançları, klişeleri ve sembolleri anlayabilir, • Efsanelerin ve destanların izlerini yorumlayabilir, • Toplumsal değişimleri edebi eserler aracılığıyla okuyabilir.
Dersin İçeriği Türk Mitolojisi, Türk mitleri, destanlar, söylem.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği ve amaçları, Mit, mitoloj, simge, söylencebilim kavramları Dersin sorumlusu tarafından verilecek
2 Efsane, Destan Dersin sorumlusu tarafından verilecek
3 Şamanist anlatılar, Doğal destanlarda Maniheist ve Budist etkiler Dersin sorumlusu tarafından verilecek
4 Yaratılış Destanı, Oğuz Destanı Dersin sorumlusu tarafından verilecek
5 Türeyiş ve Ergenekon Destanı (Göktürk ve Uygur Varyasyonları) Dersin sorumlusu tarafından verilecek
6 Alper Tunga Destanı, Şu Destanı, Manas Destanı Dersin sorumlusu tarafından verilecek
7 Türk mitolojisinde semboller ve figürler, Animizm ve on iki hayvanlı Türk takvimi Dersin sorumlusu tarafından verilecek
8 Vize Dersin sorumlusu tarafından hazırlanan sorular
9 Dede Korkut Hikâyeleri Dersin sorumlusu tarafından verilecek
10 Türk mitolojisinde kadın kahraman modeli, İslamiyet sonrası masalsı anlatılarda anne veya eş olarak kadın Dersin sorumlusu tarafından verilecek
11 Efsanevi anlatılar: Ay Atam, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı Dersin sorumlusu tarafından verilecek
12 Türkiye’de efsanevi anlatıların mekânsal somutlanışı: Yedi Uyuyanlar, Kız Kulesi, Ağlayan Kaya, Köroğlu, Sarıkız, Ağlayan Kaya Dersin sorumlusu tarafından verilecek
13 Yapay Destanlar: Genç Osman Destanı (Kayıkçı Kul Mustafa) Kuvayı Milliye Destanı (Nâzım Hikmet Ran) Dersin sorumlusu tarafından verilecek
14 Günlük hayata yansıyan mitoloji izleri, Türk mitolojisinin Dünya edebiyatı içerisindeki konumu Dersin sorumlusu tarafından verilecek
15 Genel Tekrar ve Değerlendirme Dersin sorumlusu tarafından verilecek
16 Final Sınavı Dersin sorumlusu tarafından hazırlanan sorular

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ögel, Bahattin (2010). Türk Mitolojisi I-II, Ankara: Türk Tarih Kurumu.
2. Çobanoğlu, Özkul (2007). Türk Dünyası Epik Destan Geleneği. Ankara: Akçağ.
3. Seyidoğlu, Bilge (2002). Mitoloji Üzerine Araştırmalar. İstanbul: Dergâh Yayınları.
Diğer Kaynaklar 4. Dersin sorumlusu tarafından ders notu hazırlanıp öğrencilere verilecektir.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 1 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 31
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 4 101
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İşletmenin tüm temel fonksiyonları hakkında kavramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, bilgiyi kullanma becerisi kazanabilmek
2 İşletme alanı ile ilgili problemleri tanılayabilme, problemlerin çözümünde ve karar verme süreçlerinde bilimsel yaklaşımları etkin kullanabilmek
3 İşletme temel fonksiyonları ile ilgili uygulamaların çevresel, toplumsal, küresel etkileri ile hukuki sonuçlarını ortaya koyabilme ve analiz edebilmek
4 işletmeleri ulusal, bölgesel, küresel düzeyde ilgilendiren bilgi ve raporları analiz edebilme, elde ettiği sonuçlara göre stratejik hedefler belirleyebilmek
5 İşletme yönetiminin gerektirdiği İşletme Bilgi Sistemleri ve alt modüllerini kullanabilme, raporlayabilme ve yorumlayabilme becerisi kazanabilmek
6 Yenilikçi ve yaratıcı düşünce ile yeni bir iş kurma ve işin sürdürülebilirliği için risk alma, kaynak bulma, pazar analizi yapma, iş planı hazırlama gibi gerekli faaliyetleri planlama, öğrenilen bilgileri bu doğrultuda kullanabilmek
7 Araştırma ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiği bilincine sahip olarak, işletme ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilme, kendini ve örgütünü yenilik ve sürekli gelişim konusunda destekleyebilmek
8 İşletme amaçlarını etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için gerekli liderlik ve yönetsel becerilere sahip olabilmek
9 İşletme alanında bilimsel araştırma yapabilmek ve araştırma sonuçlarını yönetimsel karar verme süreçlerinde kullanılmak üzere raporlaştırabilmek
10 Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
11 Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek
12 Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışma, sorumluluk alma, risk analizi yapma, değişime ayak uydurabilme, eleştirel düşünme ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek
13 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 100