AKTS - Uluslararası Ticaret/Lojistik Projesi

Uluslararası Ticaret/Lojistik Projesi (LOG404) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Uluslararası Ticaret/Lojistik Projesi LOG404 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Ece Pişkinsüt Şengüler
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Mezun olmaya hazırlanan öğrencilerin, güncel iş hayatını deneyimleyebilmelerine yönelik olarak belirlenen konular çerçevesinde bitirme projesi hazırlayacaklardır. Bu sayede, uluslararası ticaret ve lojistik alanına yönelik pratik yaparak bilgilerini genişletmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi alan öğrenciler grup çalışması yaparak takım ruhu oluşturacaklardır
  • Güncel verilere nasıl ve nerelerden ulaşılabileceği, bu verilerin nerede kullanılabileceğini değerlendireceklerdir
  • İş hayatına hazırlık yaparak eksik noktalarını gidereceklerdir.
Dersin İçeriği Proje konusu araştırma, nicel/nitel araştırma teknikleri, ilk taslakların yazımı, şirket görüşmeleri yapma, hazırlanan raporların sunumu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği ve proje konusu araştırma Proje gruplarının oluşturulması ve güncel olay araştırması
2 Proje konularının belirlenmesi ve kısaca tartışılması Araştırılan güncel olayların uygulanabilirliğinin tartışılması
3 Proje yazımına ilişkin planlama ve değerlendirme bilgileri Proje grup sunum tarihlerinin ve değerlendirme kriterlerinin paylaşılması
4 Taslak yazımına ilişkin yönlendirme Örnek taslak yazım kılavuzu
5 Nitel/ nicel araştırma teknikleri hakkında bilgilendirme Danışmanlar ile haftalık toplantı
6 Araştırmaya ait ilk taslağın teslimi Danışmanlar ile haftalık toplantı
7 İlk taslakların değerlendirilerek öğrenciye geri dönüş Yapılan düzeltmeler çerçevesinde projenin düzenlenmeye başlaması
8 Şirket görüşmelerinin sağlanması ve ilk görüşme Firma belirleme ve randevu
9 Görüşmelerin kısa değerlendirmesi Danışmanlar ile haftalık toplantı
10 10 dk.lık proje durum sunumu Danışmanlar ile haftalık toplantı
11 10 dk.lık proje durum sunumu Danışmanlar ile haftalık toplantı
12 Projelerin son halinin teslimi ve öğrenci sunumları Danışmanlar ile haftalık toplantı
13 Öğrenci sunumları (15 dk.) Danışmanlar ile haftalık toplantı
14 Öğrenci sunumları (15 dk.) Danışmanlar ile haftalık toplantı
15 Öğrenci sunumları (15 dk.) Danışmanlar ile haftalık toplantı
16 Öğrenci sunumları (15 dk.) Danışmanlar ile haftalık toplantı

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 1 20
Alan Çalışması 1 30
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 40
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, sahip olduğu bilgileri kullanabilme X
2 Alanında edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanarak meseleleri tanımlama, veri toplama, değerlendirme, analiz etme, yorumlama ve çözüm önerisi geliştirebilme X
3 Alanıyla ilgili farklı bilgi kaynaklarına erişip sayısal analiz ve araştırma yapabilme X
4 Disiplin içi, çok disiplinli veya çok kültürlü gruplarda ve bireysel çalışabilme X
5 İngilizce öğrenim dilinde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilme, en az 1 yabancı dil bilgisine sahip olabilme X
6 Çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, şeffaflık, sosyal sorumluluk, ahlaki ve etik değerler konularında farkındalık sahibi olma ve sorumluluk bilinci ile hareket edebilme X
7 Uluslararası ticaret ve lojistik alanı ile ilgili mevzuatı okuma, anlama ve yorumlama ile uygulamaların, evrensel ve toplumsal etkilerini bilme X
8 Eğitimi boyunca edindiği interdisipliner bilgileri mevcut ekonomik, toplumsal, çevresel konjonktür dahilinde sorgulama ve yorumlama yeteneğine sahip olma X
9 Uluslararası ticaret ve lojistik ve tedarik zinciri sektöründeki yerel, bölgesel ve küresel değişimleri ve yenilikleri takip ederek mesleki yetkinliğini geliştirip donanımını güncel tutabilme ve muhtemel sorunlara yenilikçi bir yaklaşımla esnek, etkin ve hızlı çözüm üretme X
10 Uluslararası ticaret ve lojistik alanında kullanılan ulusal ve uluslararası düzenlemeleri izleme, lojistik süreçleri ve risk yönetimini bilme, güncel teknoloji ve bilişim araçlarını kullanabilme, süreçleri analiz edebilme ve iyileştirebilme, yeni fikirler ve öneriler geliştirebilme, değişim faaliyetlerini yönetebilme ve bu süreçlerin raporlamasını ve dokümantasyonunu yapabilme
11 -

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama 2 20 40
Derse Özgü Staj 1 20 20
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 30 30
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 132