AKTS - Grafik Tasarım Tarihi

Grafik Tasarım Tarihi (GRT242) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Grafik Tasarım Tarihi GRT242 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Pınar Bingöl
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İlk yazılı kaynağın hazırlanması ile birlikte grafik sanatların ortaya çıkışı, anlamı, önemi geçirdiği evreleri tanımlayabilme. Devirleri kronolojik olarak sınıflandırılarak, grafik sanatlarla ilgili kavramları, terimleri ifade edebilme. Grafik Sanatın oluşumunda, gelişiminde insanların yaşadığı doğal çevre, teknoloji, din, sosyo ekonomik yapı ve uygarlıkların birbirleriyle olan etkileşimlerini fark edebilme.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Geçmişten günümüze, kültür ve uygarlıklardaki grafik sanatların gelişim evrelerini söyler.
  • Teknolojik gelişimin, malzemenin kullanımında Grafik Sanatlara yeni boyutlar ve olanaklar sunduğunu ifade eder
  • Toplumların sosyo-kültürel ve ekonomik yapılarının Grafik Sanatların biçimlenmesindeki rolünü söyler.
  • Batı’da Grafik Sanatlara ait dönemler; matbaanın bulunuşu, afiş, kitap resimleme sanatındaki gelişimleri ve etkileşimleri ifadelendirir.
  • Grafik Sanatlara ait üretilmiş çeşitli ürünlerdeki üslupları ve kültürel farklılıkları, ayrıştırır, analiz ve sentez yapar.
Dersin İçeriği Grafik tasarım tarihi, ilk örnekleri; günümüze kadar olan zaman dilimi; Dünya`da ve Türkiye`de grafik sanatların gelişimi ve etkilenmiş olduğu sanat akımları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Grafik Sanat Terimleri ve Kavramları Üslup Gelişimleri
2 Yazının bulunuşundan başlayarak grafik sanatların geçirdiği evreler. Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
3 Yeni Klasik Akımlar Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
4 Matbaanın bulunuşu Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
5 Ticari Grafik Kavramı Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
6 Bauhaus, Arts and Craft Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
7 Arts and Craft Ekolünün Avrupada’ki Evreleri Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
8 Vize Sınavı
9 Avrupa’daki çeşitli Grafik Sanat Akımları ve Üslup özellikleri Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
10 Avrupa’daki çeşitli Grafik Sanat Akımları ve Üslup özellikleri Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
11 Avrupa’daki çeşitli Grafik Sanat Akımları ve Üslup özellikleri Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
12 Türkiye’de Grafik Sanatlar Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
13 Türkiye’de Grafik Sanatlar Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
14 Amerika Kıtasında Grafik Sanat Akımları’nın Uygulanması Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
15 Amerika Kıtasında Grafik Sanat Akımları’nın Uygulanmas Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. A.Turani, Dünya Sanat Tarihi, İst,2007
2. E.H Gomrich, Sanatın Öyküsü, İst, 1980
3. Alain Weill, Grafik Tasarım (Tarihi) , İst.2009

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 100
Toplam 1 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 9 2 18
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 4 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 75