AKTS - Grafik Tasarım V

Grafik Tasarım V (GRT401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Grafik Tasarım V GRT401 2 4 0 4 10
Ön Koşul Ders(ler)i
GRT302
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Murat Özkoyuncu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İletişim amaçlı basılı medya projelerinin ders içeriğine uygun olarak gerçekleştirilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Herhangi bir medya kullanarak proje geliştirir
  • Bu projelerini hayata geçirmek için farklı uygulamalar ve tasarımlar üretir.
  • Üretilen türlü reklam ve görsel basım üretimlerini çeşitli malzemeler kullanarak uygular hayata geçirir.
Dersin İçeriği İletişim amaçlı ve basılı medya ağırlıklı atölye çalışması; tipografi, imge, reklam fotoğrafı gibi grafik öğelerin iletişim amacıyla, hedef kitle gözetilerek bir bütün oluşturacak şekilde tasarlanması ve uygulanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çevresel grafikler, bilgilendirme grafikleri ve işaretlendirme sistemleri genel tanım Konuyla ilgili ön çalışma.
2 Örnek projelerin gösterilmesi Konuyla ilgili ön çalışma.
3 Proje konu havuzundan konuların seçilmesi (işaretlendirme ve bilgilendirme sistemleri) Konuyla ilgili ön çalışma.
4 Seçilen konu ile ilgili yapılan arka plan araştırmasının sınıflandırılması ve bilgi mimarisinin oluşturulması Konuyla ilgili ön çalışma.
5 Konuya ve mekana uygun konseptin belirlenmesi (font, renk, form, malzeme) ve eskizler Konuyla ilgili ön çalışma.
6 İç mekan işaret ve bilgilendirme sistemi tasarımı Konuyla ilgili ön çalışma.
7 Ara Değerlendirme
8 İç mekan işaret ve bilgilendirme sistemi tasarımı devam Konuyla ilgili ön çalışma.
9 Dış mekan işaret ve bilgilendirme sistemi tasarımı Konuyla ilgili ön çalışma.
10 Dış mekan işaret ve bilgilendirme sistemi tasarımı devam Konuyla ilgili ön çalışma.
11 Yapılan tasarımların mekan ve malzeme üzerine uyarlanması Konuyla ilgili ön çalışma.
12 Belirlenen iç ve dış zemin(duvar, kapı, dış cephe, koridor, giriş, cafe v.b) üzerine konsepte uygun grafik tasarım Konuyla ilgili ön çalışma.
13 Tasarımların mekan/ortam/yüzey üzerine uygulanması (dijital ortamda) Konuyla ilgili ön çalışma.
14 Çalışmaların düzenlenip sunuma hazırlanması Konuyla ilgili ön çalışma.
15 Geribildirimler ve düzeltmeler
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. E. Becer, İletişim ve Grafik Tasarım, Ankara, 1997
2. A. Twemlow, Grafik Tasarım Ne İçindir, İstanbul, 2008
3. T. F. Uçar, Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İstanbul, 2004
4. G. Ambrose – P. Harris, Grafik Tasarımda Sayfa Düzeni, İstanbul, 2013
5. U. Teker, Grafik Tasarım ve Reklam, İstanbul, 2009

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 11 10 110
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 6 5 30
Raporlar
Ödevler 1 6 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 250