AKTS - Public Speaking

Public Speaking (KAM432) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Public Speaking KAM432 3 0 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Okutman Şebnem Aykaç Ömeroğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı This course helps students to improve their speaking skill. They will have achieved their speaking goals. They will have improved their writing and listening skills as well.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • apply steps of speech making and writing,
  • improve and use language patterns and forms in their speaking and writing,
  • remember and use essential vocabulary in discussions, presentations and their writing,
  • improve control of voice; use of posture, gesture, eye contact; speaking notes, word choice,
  • have confidence when speaking in front of an audience,
  • develop a realtionship with the audience,
  • achieve their speaking goals,
  • have an idea about speech types.
Dersin İçeriği İngilizce dersi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Orientation/Introduction of the Course Oxford Business English series English for Presentation, by Marion Grussendorf
2 Why do we need publich speech? Self Introduction Oxford Business English series English for Presentation, by Marion Grussendorf
3 Introduction (film/food/place/family etc.) Presentation 1 Oxford Business English series English for Presentation, by Marion Grussendorf
4 Unit 1 – Let’s Get Started Oxford Business English series English for Presentation, by Marion Grussendorf
5 Unit 1 – Let’s Get Started Oxford Business English series English for Presentation, by Marion Grussendorf
6 Unit 2 - Today’s Topic is... Oxford Business English series English for Presentation, by Marion Grussendorf
7 Unit 2 - Today’s Topic is... Assignment I Oxford Business English series English for Presentation, by Marion Grussendorf
8 Unit 3 – My Next Slide Shows… Oxford Business English series English for Presentation, by Marion Grussendorf
9 Unit 3 – My Next Slide Shows… Midterm Examination Oxford Business English series English for Presentation, by Marion Grussendorf
10 Unit 4 – As You Can See From Thid Graph... Oxford Business English series English for Presentation, by Marion Grussendorf
11 Unit 4 – As You Can See From Thid Graph... 2nd Presentation Oxford Business English series English for Presentation, by Marion Grussendorf
12 Unit 5 – To Sum Up Oxford Business English series English for Presentation, by Marion Grussendorf
13 Unit 5 – To Sum Up Oxford Business English series English for Presentation, by Marion Grussendorf
14 Unit 6 – Any Questions? Oxford Business English series English for Presentation, by Marion Grussendorf
15 Unit 6 – Any Questions? Revision; 2nd Assignment Oxford Business English series English for Presentation, by Marion Grussendorf
16 Final Examination -

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Oxford Business English series English for Presentation, by Marion Grussendorf
Diğer Kaynaklar 2. Handouts on general topics and topics of political science and public administration.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 10
Ödevler - -
Sunum 2 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Siyaset biliminin ve kamu yönetiminin temel kavramlarının, teorilerinin ve yöntemlerinin öğrenilmesi ve bunların ulusal ve küresel siyasal gelişmelerin, neden-sonuç ilişkilerinin analizinde kullanılabilmesi. X
2 Siyasaların yerel, ulusal, bölgesel ve/veya küresel düzeyde, gerçek yaşamda nasıl oluşturulup uygulandığının kavranması, bu süreçlerde rol oynayan önemli kurumların ve aktörlerin tanınması, kamu yönetiminde işleyişin bilinmesi.
3 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleriyle ilişkili diğer alanlar hakkında (uluslararası ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar, iktisat, hukuk, tarih gibi) temel düzeyde bilgi sahibi olunması ve böylece yaşamın farklı alanları arasındaki ilişkileri dikkate alıp bağlantıları kuran disiplinler arası bir kavrayışa sahip olunması.
4 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanında kullanılabilecek nicel ve/veya nitel araştırma tekniklerinin, faydalı olabilecek yazılım, donanım ve/veya teknik araçların kullanımının öğrenilmesi; bunların alanda uygulama becerisinin geliştirilmesine yönelik olarak araştırma-proje tasarlama ve yürütme deneyimlerinin kazanılması.
5 Eleştirel analitik düşüncenin, entelektüel tartışmanın ve yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesiyle açık fikirli davranma, ayrımcılıktan uzak durma ve farklı bakış açılarına duyarlı ve saygılı olma yetilerinin geliştirilmesi, böylece ortaklaşa hareket etmeye yönelik becerilerin geliştirilmesi.
6 Kamu yönetimi, siyaset ve ilgili tüm alanlarda iş etiğinin kavranarak karar verme ve inisiyatif alma, iş tamamlama ve zaman yönetimi yetkinliklerinin geliştirilmesi.
7 İletişim becerilerinin, sözlü ve yazılı ifadenin, sunum tekniklerinin geliştirilmesi; siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinleri üzerine akademik bir yazı yazabilmenin gerektirdiği yazım ilkelerinin ve usullerinin öğrenilmesi X
8 Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde İngilizce terminolojiye hakim olunması ve İngilizce yazılmış çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisinin kazanılması, böylece çeşitli ülkelerdeki güncel siyasal gelişmelerin ve olayların karşılaştırmalı olarak analiz edilebilmesi. X
9 Hem Türkiye hem dünya siyasi tarihinin dönemleri, önemli dönüm noktaları ve aktörleri bakımından bilinmesi, güncel politik ve yönetimsel meselelerde ülkelerin toplumsal-tarihsel arka planlarının etkisinin kavranması.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30
Sunum/Seminer Hazırlama 2 5 10
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 125