AKTSAyırma İşlemleri

Ayırma İşlemleri (CEAC302) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ayırma İşlemleri CEAC302 Seçmeli Dersler 4 2 0 5 7
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE 302 veya AE 307
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Enver Güler
Course Assistants
Dersin Amacı Dersin temel amacı, öğrencilerin ayırma amacına yönelik faz-denge ve hız temelli kütle taşınımı ile ilgili temel kavramları anlamalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ürün geri kazanımı, saflık ve ayırma gücü, azeotropik sistemler, flaş hesaplamalar, çok bileşenli sistemler, serbestlik derecesi gibi konuları kullanarak tek aşamalı ve çok aşamalı dengelenen kimyasal işlemleri tasarlar.
  • İdeal gaz, ideal sıvı çözeltileri, ideal olmayan modeler için PVT modelleri, sıvı fazlar için aktivite katsayısı, moleküler yayılım ve yayılma katsayıları, laminar ve turbulent akımda yayılma, sıvı-sıvı arayüzeyinde kütle transferi ve toplam kütle transfer katsayıları konularının altını çizerek termodinamik ve kütle transfer prensiplerini tanımlar.
  • Soğurma, distilasyon ve sıvı ekstraksiyonu işlemlerini tasarlar.
  • Ayırma yöntemlerindeki parametreleri tasarlar.
Dersin İçeriği Kütle transferi işlemleri, ikili distilasyon, sıvı-sıvı ekstraksiyonu, çok bileşenli ayırmalar, absorpsiyon, süperkritik ekstraksiyon, mambran ayırmaları, sıvı-katı ayırmaları, adsorpsiyon.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, termodinamik Bölüm 1-2
2 Termodinamik Bölüm 2
3 Kütle Transferi ve yayılım Bölüm 3
4 Tekli Denge Aşamaları Bölüm 4
5 İkili Distilasyon Bölüm 7
6 ARA SINAV I
7 Kademeliler, Hibrit Sistemler Bölüm 5
8 Çok Bileşenli Ayırmalar Bölüm 9
9 Çok Bileşenli Ayırmalar Bölüm 9
10 Adsorpsiyon, Sıyrılma Bölüm 6
11 Adsorpsiyon, Sıyrılma Bölüm 6
12 ARA SINAV II
13 Sıvı-sıvı Ekstraksiyonu Bölüm 8
14 Sıvı-sıvı Ekstraksiyonu Bölüm 8
15 Membranlar Bölüm 14
16 GENEL SINAV

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Separation Process Principles, 3rd Edition, Seader, J. D., and Henley E. J., John Wiley & Sons, NY (2011)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 6 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 6 20
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 15 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İleri düzeydeki kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya problemlerinin çözümü için gerekli bilgiye ulaşma, ulaşılan bilgiyi analiz etme ve değerlendirme becerisi.
2 Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek yaşam boyu eğitim felsefesi çerçevesinde kendini sürekli yenileme becerisi.
3 Kimya ve kimya mühendisliği uygulamalarının ve getirdiği yeniliklerin toplumsal, çevresel ve küresel etkilerinin bilincinde olma.
4 Özgün araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilme ve elde ettiği sonuçları yayın, patent ve teknolojiye dönüştürebilme becerisi.
5 Gelişmiş matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini, ileri düzeydeki mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi.
6 Bilimsel ve teknolojik deneyleri laboratuvar ve pilot çapta tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçları analiz edebilmek ve yorumlayabilme becerisi.
7 İstenilen özelliklerde bir sistemi, sistemin bir parçasını veya bir süreci tasarlayabilme, endüstriye uygulayabilme becerisi.
8 Bağımsız araştırma yapabilme becerisi.
9 Çok-disiplinli ortamda çalışabilme ve takım çalışmasına yatkın olma.
10 Profesyonel ve mesleki sorumluluklarının bilincinde olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar 6 4 24
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 6 4 24
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 175