AKTS - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (HUM212) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği HUM212 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Damla Songur
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ekseninde cinsiyet ve toplumsal cinsiyete ilişkin temel konuları ve güncel sorunları kuramsal açıdan inceleme, Türkiye ve dünyadaki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını takip etmelerini sağlama ve toplumsal hayatı eşitlikçi perspektiften değerlendirme ve davranış geliştirme yeteneklerini geliştirmeye odaklanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, • Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarını tanımlar ve karşılaştırır. • Toplumsal cinsiyetin kişilerin algı, tutum ve davranışları üzerindeki etkilerini açıklar. • Eşitlikçi ve bütüncül bir bakış açısı ile sanat eserleri inceler. • Cinsiyete dayalı şiddet ve türlerini tanımlar. • Cinsiyete dayalı şiddetle hukuki mücadele yöntemlerini açıklar.
Dersin İçeriği Bu ders, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ekseninde cinsiyet ve toplumsal cinsiyete ilişkin temel konuları ve güncel sorunları kuramsal açıdan inceleme, Türkiye ve dünyadaki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını takip etmelerini sağlama ve toplumsal hayatı eşitlikçi perspektiften değerlendirme ve davranış geliştirme yeteneklerini geliştirme

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Arat, Necla. 2010. Feminizmin ABC'si, Say Yayınları.
2 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yaratıcı Drama Atölyesi Ders sorumlusu tarafından verilen materyaller
3 Cinsiyetçilik, Ataerki Derleme: Ecevit, Y. ve N. Karkıner (Ed.). 2011. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları içinde, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 23.
4 Cinsiyetçilik, Ataerki Derleme: Ecevit, Y. ve N. Karkıner (Ed.). 2011. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları içinde, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 23.
5 Toplumsal Cinsiyet ve Eleştirel Erkeklik A. Aslı Şimşek, R. Volkan Öner (2015), Türkiye’de Hegemonik Erkeklik: Medyada ve Hukukta İzler, Dönüşümler ve Olasılıklar, Global Media Journal Türkçe versiyonu, Cilt: 6, Sayı: 11, pp. 447-477.
6 Ayrımcılık Karşıtı Ders: İkili Cinsiyet Rejimi ve Cinsel Yönelim Ders sorumlusu tarafından verilen materyaller
7 Kadına Yönelik Şiddet ve Türleri Edebi Eser İncelemesi Lou Salome- Arayışlar Romanı
8 Ödev Teslimi
9 Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Hukuki Mücadele Yöntemleri Derleme: Ecevit, Y. ve N. Karkıner (Ed.). 2011. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları içinde, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 23 ve ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
10 Toplumsal Cinsiyet ve Aile İlişkileri Özdemir, Nadire: İlişkisel Özerklik Bağlamında Evli Birey, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2016
11 Feminist Mücadele Pratikleri: Türkiye Kadın Hareketi Örneği Hooks, Bell. 2012. Feminizm Herkes İçindir, BGST Yayınları.
12 Dezavantajlı Gruplar ve Toplumsal Cinsiyet Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
13 Beden, Sağlık ve Politika Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
14 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Film Gösterimi ve Analizi Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
15 Toplumsal Hayat ve Cinsiyet Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
16 Çalışma Yaşamı ve Cinsiyet Ders sorumlusu tarafından verilecek materyaller
17 Ödev Teslimi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Editörler: L. Gültekin, G. Güneş, C.Ertung, A.Şimşek. 2013. Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları, Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara
Diğer Kaynaklar 2. • Hooks, Bell. 2012. Feminizm Herkes İçindir, BGST Yayınları.
3. • Arat, Necla. 2010. Feminizmin ABC'si, Say Yayınları
4. • Derleme: Ecevit, Y. ve N. Karkıner (Ed.). 2011. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları içinde, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 23.
5. • Özdemir, Nadire: İlişkisel Özerklik Bağlamında Evli Birey, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara 2016.
6. • A. Aslı Şimşek, R. Volkan Öner (2015), Türkiye’de Hegemonik Erkeklik: Medyada ve Hukukta İzler, Dönüşümler ve Olasılıklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 14 100
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 14 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek.
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 14 4 56
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 120