Yürüyen-Desteklenen Projeler

PROJE KODU PROJE ADI FAKÜLTE BÖLÜMÜ YÜRÜTÜCÜ
ATÜ-BAD-2122-01 Tekerlekli Sandalyeler için Akıllı Tahrik Ünitesi  Mühendislik Mekatronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üye.Amir
Nobahar Sadeghi Nam
ATÜ-BAD-2122-02 Graf Tabanlı Kişiselleştirilmiş Moda Öneri Sistemi Geliştirilmesi (Development of Graph-Based Personalized Fashion Recommender System)   Mühendislik Bilgisayar Mühendisliği Dr.Öğr. Üye. Zühal Kurt
ATÜ-BAD-2122-03 Fermente Ürünlerin Mikrobiyota Üzerine Etkilerinin Model Hayvanlarda İncelenmesi Sağlık Bilimleri Beslenme ve Diyetetik  Dr. Öğr.Üye. Murat Kavruk