Yürüyen-Desteklenen Projeler

PROJE KODU
PROJE ADI
BÖLÜMÜ
YÜRÜTÜCÜ
PROJE DURUMU
ATÜ-BAD-1718-01
Atılım Üniversitesi Kök Hücre Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı (ATÜ-KÖK) altyapı oluşturma
Beslenme ve Diyetetik
Dr. Öğr. Üye. Sevil Köse
Tamamlandı
ATÜ-BAD-1718-02
Mobil Sensör Ağları için Füzyon ve Sürü Kontrol Algoritmalarının Geliştirilmesi ve Uygulanması
Mekatronik Mühendisliği
Dr. Öğr. Üye. Muhammad Umer KHAN
Tamamlandı
ATÜ-BAD-1718-03
ATILIM mPAD ile Eğitim Amaçlı Kullanılabilecek İstatistik ve Matematiksel Modelleme E-Uygulamaların Geliştirilmesi
Endüstri Mühendisliği
Dr. Öğr. Üye. Fatma Yerlikaya
Tamamlandı
ATÜ-BAD-1718-04
Cu-Ga-S İnce Filmlerin Termal Buharlaştırma Tekniği ile
Üretilmesi ve Malzeme Özelliklerinin İncelenmesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Dr. Öğr. Üye. Hasan Hüseyin Güllü
Tamamlandı
ATÜ-BAD-1819-01
Sıcak derin çekme işleminde sürtünme katsayısının hesaplanması ve yüzey karakteristiğinin sürtünme üzerine etkisinin incelenmesi
İmalat Mühendisliği
Dr. Öğr. Gör. Hakan Kalkan
Tamamlandı
ATÜ-BAD-1819-02
Kesilmesi zor malzemelerin frezelemesinde Ultrasonik Destekli Talaşlı İmalat (UDTİ) ve Minimum Miktar Yağlama (MMY) yöntemlerinin incelenmesi
İmalat Mühendisliği
Dr. Öğr. Üye. Bahram Lofti Sadigh
Tamamlandı
ATÜ-BAD-1819-03
Yakıt hücresi uygulamalarında çapraz bağlı poliepiklorohidin bağlı membranların sentezi ve karakterizasyonu
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
Dr. Öğr. Üye. Enver Güler
Tamamlandı
ATÜ-BAD-1819-04
Üniversite öğrencilerinin egzersiz, beslenme, sosyal medya bağımlılığı, stresle baş etme ve bazı sağlık durumlarına ilişkin yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi ve danışmanlık hizmetinin etkisi:Prospektif müdahale çalışması
Hemşirelik
Dr. Öğr. Üye. Dercan Gençbaş
Tamamlandı
ATÜ-BAD-1920-01
PatelloFemoral Ağrısı Olan Hastalarda Ayak Stabilizasyon Egzersizlerinin Alt Ekstremite Kinematiği ve Ağrı Üzerine Etkisinin Araştırılması
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Dr. Öğr. Üye. Naime Uluğ
Yürürlükte
ATÜ-BAD-1920-02
Ankara'da yaşayan Mültecilerin Beslenme ve Türk Mutfağına Uyum Profili
Beslenme ve Diyetetik
Dr. Öğr. Üye. Zeynep Begüm Kalyoncu
Yürürlükte