Yürüyen-Desteklenen Projeler

PROJE KODU PROJE ADI BÖLÜMÜ YÜRÜTÜCÜ PROJE DURUMU
ATÜ-BAD-2021-01 Sıvılaştırılmış Petrol Gaz (LPG) Yakıt Bazlı Karşıt Pistonlu Motor Tasarım ve Simülasyonu Otomotiv Mühendisliği Dr. Öğr. Üye. Ramin Barzegar Yürürlükte
ATÜ-BAD-2021-02 ROCK inhibitörlerinin diyabete bağlı gelişen demans modelinde hipokampüs üzerine etkisinin araştırılması Temel Tıp Bilimleri Dr.Öğr. Üye. Nuriye Ezgi Bektur Aykanat Yürürlükte
ATÜ-BAD-2021-03 Yüksek Verimlilikle Mavi Dalgaboylarında Işıyabilen Çinko Kalkojenit Tabanlı Kolloidal Kuantum
Kuyularının Geliştirilmesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dr. Öğr.Üye. Yusuf
Keleştemur
İptal
ATÜ-BAD-2021-04 Sustainability Transitions via Sustainable Business Model Innovation Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr.Üye. Aida
Salimnezhad
Yürürlükte
ATÜ-BAD-2021-05 Termal bariyer kaplamaları analizi için kuplajlı oksitlenme, ısıl ve mekanik modelleme ve simülasyon  Havacılık ve Uzay Mühendisliği Dr. Öğr. Üye.Ferit Sait Yürürlükte