Yürüyen-Desteklenen Projeler

PROJE KODU PROJE ADI BÖLÜMÜ YÜRÜTÜCÜ
ATÜ-BAD-2122-01 Tekerlekli Sandalyeler için Akıllı Tahrik Ünitesi  Mekatronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üye.Amir
Nobahar Sadeghi Nam
ATÜ-BAD-2122-02 Graf Tabanlı Kişiselleştirilmiş Moda Öneri Sistemi Geliştirilmesi (Development of Graph-Based Personalized Fashion Recommender System)   Bilgisayar Mühendisliği Dr.Öğr. Üye. Zühal Kurt
ATÜ-BAD-2122-03 Fermente Ürünlerin Mikrobiyota Üzerine Etkilerinin Model Hayvanlarda İncelenmesi Beslenme ve Diyetetik  Dr. Öğr.Üye. Murat Kavruk
ATÜ-BAD-2021-01 Sıvılaştırılmış Petrol Gaz (LPG) Yakıt Bazlı Karşıt Pistonlu Motor Tasarım ve Simülasyonu Otomotiv Mühendisliği Dr. Öğr. Üye. Ramin Barzegar
ATÜ-BAD-2021-02 ROCK İnhibitörlerinin Diyabete Bağlı Gelişen Demans Modelinde Hipokampüs Üzerine Etkisinin Araştırılması Temel Tıp Bilimleri Dr.Öğr. Üye. Nuriye Ezgi Bektur Aykanat
ATÜ-BAD-2021-04 Sustainability Transitions via Sustainable Business Model Innovation Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr.Üye. Aida
Salimnezhad
ATÜ-BAD-2021-05 Termal Bariyer Kaplamaları Analizi İçin Kuplajlı Oksitlenme, Isıl Ve Mekanik Modelleme Ve Simülasyon Havacılık ve Uzay Mühendisliği Dr. Öğr. Üye.Ferit Sait
ATÜ-BAD-1920-01 PatelloFemoral Ağrısı Olan Hastalarda Ayak Stabilizasyon Egzersizlerinin Alt Ekstremite Kinematiği ve Ağrı Üzerine Etkisinin Araştırılması Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Dr. Öğr. Üye. Naime Uluğ
ATÜ-BAD-1920-02 Ankara'da Yaşayan Mültecilerin Beslenme ve Türk Mutfağına Uyum Profili Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik  Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Begüm Kalyoncu
ATÜ-BAD-1819-01 Sıcak Derin Çekme İşleminde Sürtünme Katsayısının Hesaplanması Ve Yüzey Karakteristiğinin Sürtünme Üzerine Etkisinin İncelenmesi İmalat Mühendisliği  Dr. Öğr. Gör. Hakan Kalkan
ATÜ-BAD-1819-02 Kesilmesi Zor Malzemelerin Frezelemesinde Ultrasonik Destekli Talaşlı İmalat (UDTİ) Ve Minimum Miktar Yağlama (MMY) Yöntemlerinin İncelenmesi İmalat Mühendisliği  Dr. Öğr. Gör. Bahram Lofti Sadigh
ATÜ-BAD-1819-03 Yakıt Hücresi Uygulamalarında Çapraz Bağlı Poliepiklorohidrin Bazlı Membranların Sentezi Ve Karakterizasyonu Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya  Dr. Öğr. Üye. Enver Güler
ATÜ-BAD-1819-04 Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz, Beslenme, Sosyal Medya Bağımlılığı, Stresle Baş Etme Ve Bazı Sağlık Durumlarına İlişkin Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi Ve Danışmanlık Hizmetinin Etkisi:Prospektif Müdahale Çalışması Hemşirelik  Dr. Öğr.Üye. Dercan Gençbaş
ATÜ-BAD-1718-01 Atılım Üniversitesi Kök Hücre Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı (ATÜ-KÖK) Altyapı Oluşturma Beslenme ve Diyetetik  Dr.Öğr.Üye.Sevil Köse
ATÜ-BAD-1718-02 Mobil Sensör Ağları için Füzyon ve Sürü Kontrol Algoritmalarının Geliştirilmesi ve Uygulanması Mekatronik Meühendisliği Dr. Öğr. Üye. Muhammad Umer Khan
ATÜ-BAD-1718-03 ATILIM mPAD ile Eğitim Amaçlı Kullanılabilecek İstatistik ve Matematiksel Modelleme E-Uygulamaların Geliştirilmesi Endüstri Mühendisliği  Dr. Öğr.Üye. Fatma Yerlikaya
ATÜ-BAD-1718-04 Cu-Ga-S İnce Filmlerin Termal Buharlaştırma Tekniği ile
Üretilmesi ve Malzeme Özelliklerinin İncelenmesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Dr.Öğr.Üye.Hasan Hüseyin Güllü