Yürüyen-Desteklenen Projeler

PROJE KODU PROJE ADI BÖLÜMÜ YÜRÜTÜCÜ
ATÜ-ADP-2122-01 Sağlıklı İnsan İdrarları Arasında Gözlenen Çeşitliliğin, Bazı Doğal İdrar Bileşenleri Kullanılarak FTIR Spektroskopisi Ve Yapay İdrar Sistemi İle Araştırılması Fizik Grubu Doç.Dr. Filiz Korkmaz Özkan
ATÜ-ADP-2122-02 4x4 Elektrikli Aracın Sürüş Kontrol Algoritması Geliştirmek için Modellenmesi Mekatronik Mühendisliği Prof. Dr. Bülent Ertan
ATÜ-ADP-2122-03 Göç ve Sosyal Uyum Süreci:Hatay Örneği Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi  Dr.Öğr.Üye. Asuman Özgür Keysan
ATÜ-ADP-2021-01 Çift Fonksiyonlu Birleştirilmiş Elektrolizör Yakıt Pili Sistemi için Yüksek Performanslı Membran Elektrot Ataçlarının Geliştirilmesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Prof.Dr. Yılser Devrim
ATÜ-ADP-2021-02 SARS-CoV-2 Tayini için Yan Akışlı Aptasensör Strip Geliştirilmesi Temel Tıp Bilimleri Prof. Dr.Veli Cengiz Özalp
ATÜ-ADP-2021-03 Elektrokatalitik Amonyak Üretimi İçin Ce Katkılı Lafeo3 Perovskit Malzemesinin Geliştirilmesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dr. Öğr. Üye. Doruk Doğu
ATÜ-ADP-2021-04 İdiyopatik Pulmonar Fibrozis (İpf) Tedavisinde Kannabinoidlerin Olası Anti-İnflamatuvar Etkilerinin In-Vitro Değerlendirilmesi Cerrahi Tıp Bilimleri Dr. Öğr.Üye. Esin Boduroğlu
ATÜ-ADP-2021-05 Çok Eksen Titreşimli Ultrasonik Destekli Talaşlı İmalat Operasyonlarının Farklı Kesme Parametreleri İle Modellenmesi, Benzetimi Ve Deneysel İncelenmesi İmalat Mühendisliği Prof. Dr. Sadık Engin Kılıç
ATÜ-ADP-1920-01 Sezaryen Sonrası Kanıta Dayalı Nonfarmakolojik Uygulamaların Ağrı Yönetimi, Bağırsak Fonksiyonları ve Yara İyileşmesine Etkisi Hemşirelik  Prof. Dr. Füsun Terzioğlu
ATÜ-ADP-1920-02 B4C-SiC Seramik Kompozitlerin Sıcak Preslemeyle Üretimi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği  Prof. Dr. Jongee Park
ATÜ-ADP-1920-03 Bi12SiO20 ve Bi12GeO20 Fotoreaktif Kristallerinin Optiksel, Elektriksel ve Mekaniksel Karakterizasyonlarının Deneysel ve Teorik Yöntemler ile İncelenmesi Fizik Grubu  Doç. Dr. Mehmet Işık
ATÜ-ADP-1920-04 Sigara, IQOS (ateşsiz sigara) ve Elektronik Sigaranın Solunum Sistemi Üzerine Olan Etkilerinin Elektron Mikroskobik Olarak Değerlendirilmesi Tıp  Prof. Dr. Mustafa F. Sargon
ATÜ-ADP-1920-05 Egzersizlerin Deneysel Tip 1 Diabetes Mellitus Modelinde Sıçan Soleus ve Plantaris İskelet Kaslarına Etkisinin Elektron Misroskopi ile Değerlendirilmesi  Tıp  Dr. Öğr.Üye. Ali Doğan Dursun
ATÜ-ADP-1920-06 Beyin Tümörlerinde miRNA'ların Tiyoredoksin Peroksidaz Sistemi Aracılı Etkisinin Araştırılması Tıp  Prof. Dr. Nedret Kılıç
ATÜ-ADP-1819-01-Sanayi Destekli Reformat Gaz Karışımlarından Yüksek Saflıkta Hidrojen Eldesi İçin Proton Değişim Membran Temelli Hidrojen Kompresörü Geliştirilmesi Enerji Sistemleri Mühendisliği  Doç. Dr. Yılser Devrim