Yürüyen-Desteklenen Projeler

PROJE KODU
PROJE ADI
BÖLÜMÜ
YÜRÜTÜCÜ
PROJE DURUMU
ATÜ-ADP-1819-01-ROKETSAN A.Ş Destekli
Reformat Gaz Karışımlarından Yüksek Saflıkta Hidrojen Eldesi İçin Proton Değişim Membran Temelli Hidrojen Kompresörü Geliştirilmesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Doç. Dr. Yılser Devrim
Tamamlandı
ATÜ-ADP-1920-01
Sezaryen Sonrası Kanıta Dayalı Nonfarmakolojik Uygulamaların Ağrı Yönetimi, Bağırsak Fonksiyonları ve Yara İyileşmesine Etkisi
Hemşirelik
Prof. Dr. Füsun Terzioğlu
Yürürlükte
ATÜ-ADP-1920-02
B4C-SiC Seramik Kompozitlerin Sıcak Preslemeyle Üretimi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Prof. Dr. Jongee Park
Yürürlükte
ATÜ-ADP-1920-03
Bi12SiO20 ve Bi12GeO20 Fotoreaktif Kristallerinin Optiksel, Elektriksel ve Mekaniksel Karakterizasyonlarının Deneysel ve Teorik Yöntemler ile İncelenmesi
Fizik Grubu
Doç. Dr. Mehmet Işık
Yürürlükte
ATÜ-ADP-1920-04
Sigara, IQOS (ateşsiz sigara) ve Elektronik Sigaranın Solunum Sistemi Üzerine Olan Etkilerinin Elektron Mikroskobik Olarak Değerlendirilmesi
Tıp
Prof. Dr. Mustafa F. Sargon
Yürürlükte
ATÜ-ADP-1920-05
Egzersizlerin Deneysel Tip 1 Diabetes Mellitus Modelinde Sıçan Soleus ve Plantaris İskelet Kaslarına Etkisinin Elektron Misroskopi ile Değerlendirilmesi
Tıp
Dr. Öğr. Üye.  Ali Doğan Dursun
Yürürlükte
ATÜ-ADP-1920-06
Beyin Tümörlerinde miRNA'ların Tiyoredoksin Peroksidaz Sistemi Aracılı Etkisinin Araştırılması
Tıp
Prof. Dr. Nedret Kılıç
Yürürlükte