Yürüyen-Desteklenen Projeler

PROJE KODU PROJE ADI BÖLÜMÜ YÜRÜTÜCÜ PROJE DURUMU
ATÜ-ADP-2021-01 Çift Fonksiyonlu Birleştirilmiş Elektrolizör Yakıt Pili Sistemi için Yüksek Performanslı Membran Elektrot Ataçlarının Geliştirilmesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Prof.Dr. Yılser Devrim Yürürlükte
ATÜ-ADP-2021-02 SARS-CoV-2 Tayini için Yan Akışlı Aptasensör Strip Geliştirilmesi Temel Tıp Bilimleri Prof. Dr.Veli Cengiz Özalp Yürürlükte
ATÜ-ADP-2021-03 Elektrokatalitik amonyak üretimi için Ce katkılı LaFeO3 perovskit malzemesinin geliştirilmesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dr. Öğr. Üye. Doruk Doğu Yürürlükte
ATÜ-ADP-2021-04 İdiyopatik pulmonar fibrozis (İPF) tedavisinde kannabinoidlerin olası anti-inflamatuvar etkilerinin in-vitro değerlendirilmesi Cerrahi Tıp Bilimleri Dr. Öğr.Üye. Esin Boduroğlu Yürürlükte
ATÜ-ADP-2021-05 Çok eksen titreşimli ultrasonik destekli talaşlı imalat operasyonlarının farklı kesme parametreleri ile modellenmesi, benzetimi ve deneysel incelenmesi İmalat Mühendisliği Prof. Dr. Sadık Engin Kılıç Yürürlükte