ATILIM HIZLI MENÜ
Akademik Takvim

2017 - 2018 Yılı akademik takvim bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

E-Posta

Üniversite personellerimiz ve öğrencilerimiz webmail girişlerini buradan yapabilirler.

1) BAD Kapsamında Desteklenecek Proje Başvuruları İçin Dikkat Edilecek Hususlar

 • Disiplinler arası veya çok disiplinli araştırmalar tercih nedeni olabilecektir.
 • Projeler kişisel proje veya takım projesi şeklinde hazırlanabilecektir.
 • Projeler bilgi/teknoloji/ürün üretme amaçlı olarak tanımlanmış temel veya uygulamalı bir araştırmaya yönelik olacaktır.
 • Projenin yürütülmesi için proje konusu ile ilgili olmak koşulu ile her türlü makine, teçhizat, cihaz, yazılım, kitap ve makale alımı ile seyahat (ulaşım, konaklama, yemek) harcamaları (**) yapılabilecektir. Konferans, sempozyum, fuar vb. katılım giderleri bütçeden karşılanmayacaktır.
 • Proje yürütücüleri Üniversitemiz tarafından sağlanacak maddi desteğin yanı sıra, projenin yürütülmesi ve tamamlanması için diğer kurum ve kuruluşlara başvuru yaparak maddi veya ayni olmak üzere karşılıksız maddi destek (hibe) alabilecektir.

2) BAD Tekliflerinin Değerlendirilmesinde Öncelik Verilecek Kriterler

 • Fen Bilimleri veya Sosyal Bilimler alanındaki bilimsel çalışma ve araştırmaların yanı sıra, büyüme potansiyeli yüksek önemli kültürel ve sanatsal alanlarda yapılan bilimsel çalışmalar olması,
 • Birden fazla disiplin ve yürütücüden oluşan, bölümler ve fakülteler arası ortak çalışmaları kapsayan projeler olması,
 • Proje tekliflerinin özgün bir araştırma konusuna ya da özgün bir kültürel veya sanatsal etkinliğe yönelik olması,
 • Projelerin öncelikle ‘’Web of Science’’ kapsamındaki dergilerde yayınlanma, ya da ulusal/uluslararası sergi vb. organizasyonlara konu edilebilme (sanat disiplinleri için) potansiyellerinin yüksek olması beklenmektedir.
 • Projelerin, TÜBİTAK, DPT, Avrupa Birliği vb. kurumlardan/organizasyonlardan destek alabilecek veya endüstri destekli proje ya da uluslararası proje olarak sürdürülebilecek nitelikte olması değerlendirilecektir (proje bitiminden sonra bu koşulun gerçekleşmesi için ARGEDA-TTO desteği verilecektir).

3) Proje Tekliflerinin Kabul Edilmesi Halinde Yerine Getirilmesi Gereken Koşullar

Projelerin tamamlanmasından sonraki aşamada aşağıda yazılı hususlardan en az bir tanesi proje kapsamında gerçekleştirilmelidir:

 • Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarının ‘’Web of Science’’ kapsamındaki bir dergide yayınlanması,
 • Proje konularında en az bir yüksek lisans veya doktora çalışmasına başlanması,
 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda buluş olması halinde patent başvurusu yapılması,
 • Projenin yürütülmesi ve tamamlanması ile birlikte endüstriyel kuruluş ve kurumlar veya TÜBİTAK, DPT, Avrupa Birliği, HORIZON 2020 vb. ulusal ve uluslararası nitelikli kurum/organizasyonlardan proje konusu araştırmayı geliştirmeye yönelik dış destek alınması için girişimlerde bulunulması beklenmektedir.

Proje bitiminden sonra bu koşullarının gerçekleşme durumu ARGEDA-TTO tarafından izlenecektir.

4) Proje Teklif Takvimi

Her Akademik yıl için Üniversitenin BAD duyuru metninde ilan edilecektir.

5) (*)Başlangıç Araştırma Desteği Projelerinde Burs Ödemeleri

 • Proje yürütücüleri, araştırmacı öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine ek ücret verilmeyecektir.
 • Projelerde çalışacak Atılım Üniversitesi lisans öğrencilerine aylık 400 TL, yüksek lisans öğrencilerine aylık 750 TL, doktora öğrencilerine 1000 TL'ye kadar burs ödenebilecektir. Bursiyer lisans öğrencileri proje kapsamında ayda en az 20 saat çalışacaktır. Ödenecek toplam burs, proje bütçesinin %25'ini geçmemelidir.

6) (**)Başlangıç Araştırma Desteği Projelerinde Seyahat Harcamaları

 • Ulaşım: Projelerde yapılacak seyahatlerde uçak (ekonomi sınıfı) veya otobüs kullanılabilecektir.  Özel araç ile seyahat halinde mesafe ve güzergâh belirterek; her 100 km için 6 lt (litre) kurşunsuz benzin ücreti karşılığı yol gideri ödenecektir.  Şehir içi ulaşımlarda taksi kullanılabilecek olup, günlük azami 100 TL ödenebilecektir.
 • Konaklama (Günlük): Yurtiçi seyahatlerde azami 150 TL, yurtdışı seyahatlerde ise günlük azami 150 Euro olarak ödenecektir.
 • Yemek (Günlük): Yurtiçi seyahatlerde proje yürütücüleri ve araştırmacılar için azami 60 TL, yardımcı ve diğer personel için ise azami 50 TL ile sınırlandırılmıştır.  Yurtdışı seyahatlerde ise günlük azami 50 Euro olarak ödenecektir.  Günübirlik şehir içi veya şehir dışı seyahatlerde ödemeler ½ oranında yapılacaktır.
 • Toplam Limit: Proje süresinin 1 yıl olması halinde yurt içi çalışma ziyaretleri için ulaşım, konaklama, yemek harcamaları için azami 3.000 TL, yurt dışı ziyaretlerde ise azami 7.000 TL ödenecektir.
 • Tüm harcamalar projelerle ilgili ve proje takvim süresi içerisinde olmalıdır. Ayrıca söz konusu harcamaların belgelendirilmesi gerekmektedir.  Belgesiz harcamamalar için ödeme yapılmayacaktır.