AKTS - Tasarımcı ve Endüstri

Tasarımcı ve Endüstri (EUT481) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarımcı ve Endüstri EUT481 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Ezgi İlhan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencileri, tasarım alanındaki farklı uzmanlar ile buluşturmak ve edinilen profesyonel bilgi ve görgüyü paylaşmak amaçlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Alana dair uzmanlık konularını öğrenir.
  • Meslek hayatına yön verecek profesyonel bilgi ve görgü hakkında fikir sahibi olur.
  • Mesleğin Türkiye’deki durumunu öğrenir.
  • Farklı çalışma disiplinleriyle ilgili beyin fırtınası yapma şansına sahip olur.
  • Farklı sunum örnekleri öğrenerek, sunum hazırlama becerisini geliştirir.
  • Rapor hazırlama becerisini geliştirir.
Dersin İçeriği Tasarım ve akademik konular, tasarım ve etik, endüstri ve tasarım, firmalar ve tasarımcılar, üreticiler ve tasarımcılar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtılması; amaç, süreç, beklentiler ve değerlendirme hakkında bilgi verilmesi
2 (1) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
3 (1) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
4 (1) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
5 (2) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
6 (2) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
7 (2) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
8 Ara sınav
9 (3) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
10 (3) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
11 (4) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
12 (4) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
13 (5) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
14 (5) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
15 Tartışma ve değerlendirme
16 Final sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Nielsen, J. (1994). Usability Engineering. Academic Press: San Diego.
2. Verganti, R. (2009). Design-Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating What Things Mean. Massachusetts: Harvard Business School Publishing Corporation.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 10 40
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 17 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme, alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme ve proje aşamasını kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
9 Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
10 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
11 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. X
13 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
14 Bilgi ve becerilerini profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır. X
15 İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilinciyle hareket eder. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 10 1 10
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 1 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 75