AKTS - Tasarımcı ve Endüstri

Tasarımcı ve Endüstri (EUT481) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarımcı ve Endüstri EUT481 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Ezgi İlhan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencileri, tasarım alanındaki farklı uzmanlar ile buluşturmak ve edinilen profesyonel bilgi ve görgüyü paylaşmak amaçlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Alana dair uzmanlık konularını öğrenir.
  • Meslek hayatına yön verecek profesyonel bilgi ve görgü hakkında fikir sahibi olur.
  • Mesleğin Türkiye’deki durumunu öğrenir.
  • Farklı çalışma disiplinleriyle ilgili beyin fırtınası yapma şansına sahip olur.
  • Farklı sunum örnekleri öğrenerek, sunum hazırlama becerisini geliştirir.
  • Rapor hazırlama becerisini geliştirir.
Dersin İçeriği Tasarım ve akademik konular, tasarım ve etik, endüstri ve tasarım, firmalar ve tasarımcılar, üreticiler ve tasarımcılar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtılması; amaç, süreç, beklentiler ve değerlendirme hakkında bilgi verilmesi
2 (1) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
3 (1) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
4 (1) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
5 (2) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
6 (2) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
7 (2) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
8 Ara sınav
9 (3) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
10 (3) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
11 (4) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
12 (4) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
13 (5) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
14 (5) Uzmanlık alanı olan profesyonel bir tasarımcı ile öğrencilerin buluşturulması
15 Tartışma ve değerlendirme
16 Final sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Nielsen, J. (1994). Usability Engineering. Academic Press: San Diego.
2. Verganti, R. (2009). Design-Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating What Things Mean. Massachusetts: Harvard Business School Publishing Corporation.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 10 40
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 17 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tasarım odağında yaratıcı problem tanımlama, çözüme yönelik fikir geliştirme, eleştirel düşünme ve edindiği bilgileri sentezleyerek çözüm önerileri oluşturabilme X
2 Tasarım disiplininde kazanılan kapsamlı ve derinlemesine bilgiyi, akademik platformlarda etkin ve özgüvenli bir şekilde sunma yetkinliğe sahip olma X
3 Tasarım projelerini ilk fikir aşamasından uygulamaya kadar etkin bir şekilde yönetme becerisine sahip olma X
4 Tasarım alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve araştırma sonuçlarını yorumlama ve sürece dahil etme X
5 Teorik tasarım bilgilerini pratiğe dökme ve yenilikçi çözümler üretebilme yeteneğine sahip olma X
6 Uluslararası ortamlarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme ve tasarım alanı odaklı gündemi takip edebilme X
7 Hem bireysel hem de takım tabanlı projelerde etkin rol alabilme ve bu projelerin yönetimini üstlenebilme becerisine sahip olma X
8 Sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve çevresel bağlam ve farklılıkların bilinci ile insanın, toplumun ve çevrenin yararını gözetme X
9 Tasarım alanında sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahip olma X
10 Tasarım alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirme X
11 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olma X
12 Tasarım alanında değişen bağlamların ve gerekliliklerin farkında olarak yaşam boyu öğrenme motivasyonuna ve yetkinliğine sahip olma X
13 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar, kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahip olma X
14 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak, bilgi teknolojileri ve yapay zeka uygulamalarını içeren yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanarak ifade etme becerisine sahip olma X
15 Endüstriyel Tasarım kapsamına giren malzeme ve üretim teknolojilerini, yazılımları öğrenme ve tasarım sürecinde kullanma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 10 1 10
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 1 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 75