2019-2020 Akademik Yılı Bilgileri

2019-2020 AKADEMİK YILI ADP PROJESİ PROJE SÜRESİ, BÜTÇE LİMİTİ, BAŞVURU TARİHLERİ

  • 2019-2020 Akademik Yılı ADP projeleri maksimum proje bütçesi 120.000 TL olarak belirlenmiştir. Proje önerisi kapsamında yapılacak değerlendirmeler sonucunda bilimsel değerlendirmeyi geçen projelerin içerikleri ve bütçe gerekçesine göre nihai proje bütçeleri belirlenecektir.
  • Proje bütçesi proje kalemlerinde belirtilen limitler göz önünde bulundurularak ve proje kalemleri arasında orantılı bir dağılım yapılarak belirlenecektir.
  • 2019-2020 akademik yılı için ADP proje başvurusu çağrısı kapanış tarihi: 4 Ekim 2019
  • Son başvuru tarihine kadar ARGEDA-TTO Direktörlüğüne ıslak imzalı bir kopya basılı ve bir kopya elektronik olarak teslim edilmelidir.
  • ADP proje başvurularında ilgili akademik yılda ARGEDA-TTO Yürütme Kurulu tarafından belirlenen başvuru tarihlerinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
  • Başvuru ve proje destek süreçleri ARGEDA-TTO Direktörlüğü tarafından yönetilecektir.